Kommunen sitt ansvar: – Barnet må lide når de voksne svikter

Mobbeombud Bodil Jenssen Houg mener kommunene svikter når barn må bytte skole på grunn av mobbing: – Da er det barnet som må lide for at de voksne har svikta. Det er en fallitterklæring.