(Sande Avis)

Det var rundt 1900 at magasinene Kudalsdammen, Fløyta og Suluvann ble opprettet for tresliperiet på Selvik. Siden har idyllene blitt et stadig mer populært turmål for lokalbefolkningen.

Nå kan det ligge an til at vannspeilet i Kudalsdammen vil forsvinne. I forberedelsene til nye forhandlinger om overtakelse av damanlegget i Selvikvassdraget (se faktaramme), har Holmestrand kommune kommet fram til at man ikke ønsker å ta over denne minste av de tre dammene.

– Kommunen har med bakgrunn i en kostnads- og nyttevurdering vurdert at det ikke er ønskelig å overta Kudalsdammen. Saken vil løftes til politisk behandling når det foreligger et omforent utkast til avtale, bekrefter Marisa Aasnes, juridisk rådgiver for samfunn, teknikk og miljø i Holmestrand kommune.

Hun er foreløpig ordknapp om hvilke vurderinger som ligger bak. Sande Avis kjenner til at rehabiliteringskostnadene for Kudalsdammen i 2020 ble beregnet til 5,8 millioner kroner. Dersom det ender med rivning, må NJB AS ut med 1,4 millioner kroner for dette.

– Konstruktiv dialog

– Saken og vurderingene er unntatt offentlighet ettersom kommunen er i en forhandlingssituasjon. Det vi likevel kan opplyse om er at det er foretatt en vurdering på bakgrunn av rehabiliteringskostnadene sett opp mot områdets funksjon som rekreasjonsmål. Ut over dette mener vi det ikke er riktig å ta diskusjonen rundt de vurderingene som er gjort mens forhandlingene med dameier fortsatt pågår, uttaler Aasnes.

Hun bekrefter samtidig at kommunen ønsker å overta Suluvann og Fløyta, slik at disse fortsatt kan benyttes som rekreasjonsmål for allmennheten.

– Kommunen er nå i dialog med dameier om overtakelse av disse to damanleggene. Vi opplever at dialogen med dameier er konstruktiv, uttaler hun.

Aasnes poengterer at det er politikerne som fatter den endelig avgjørelsen på vegne av kommunen dersom man kommer til enighet med dameier. Det er foreløpig ikke kjent når saken blir klar for politisk behandling.

(Saken fortsetter under bildet)


Blir trolig innvilget

Dameier Nordre Jarlsberg Brygge AS søkte i 2020 NVE om konsesjon for å legge ned damanlegget. Årsaken er at selskapet ønsker å unngå kostbar rehabilitering av dammene samt vedlikeholdskostnader. Ifølge konsesjonssøknaden ligger vannstanden i Kudalsdammen an til å bli senket med ti meter, og trolig vil dagens vannspeil bli redusert til kun en bekkestrekning.

Konsesjonssøknaden behandles av Arnljot Strømseng i NVE. Han uttalte til Sande Avis i fjor at det skal mye til at den ikke blir innvilget.

– Det er veldig få åpninger i Vannressursloven til å ikke gi tillatelse – sikkerhet trumfer nesten alt. Det eneste unntaket er hvis det er fredede kulturminner eller biotopvern i området, og det er ikke tilfellet i disse dammene. Så det er ikke noe grunnlag for oss til å si nei slik vår praksis er og som loven er tydelig på. Eiers rett til å legge ned anlegget så lenge ingen andre tar over, står sterkt, har Strømseng fastslått.

I konsesjonssøknaden framgår det at nedlegging vil medføre fjerning av natursteinen som demningen er bygd opp av. Her heter det også at Nordre Jarlsberg Brygge i så fall vil «ta en vurdering på om steinen kan brukes ved deres utbyggingsprosjekt eller andre steder».