(Jarlsberg Avis)

HOLMESTRAND: 44. Det er i skrivende stund tallet på unike, nye forslag til navn som Holmestrand, Hof og Sande kommuner har fått inn fra innbyggere (se lista lenger ned i saken).

Foreslår "Skauangen"

Bak forslaget "Skauangen kommune" står Jon Løvaas fra Eplerød – for øvrig klin midt i den nye kommunen. Løvaas er best kjent som kommunal kulturkonsulent i Holmestrand – men akkurat nå er han privatperson. På Facebook-siden "Kommunereform – Sande/Holmestrand/Hof" begrunner han forslaget ved å dra inn referanser fra alle deler av den kommende storkommunen:

– Både Eidsfoss' og Holmestrands opprinnelse kan langt på vei kobles tilbake til skog og tømmer, og også Sande har store skogområder som har vært en viktig ressurs for bøndene i bygda, forklarer han.

Andre del av navnet, "Angen", er fra norrønt og betyr fjord.

– Bygda Sande het tidligere Angr etter ordet fjord eller vik. Herav også navnet Angers Klev, som er det gamle veistykket mellom Sande og Holmestrand, skriver Løvaas.

LES OGSÅ: – Vår nye kommune bør få et nytt navn

Vil ha bedre debatt

– Det viktige for meg er ikke nødvendigvis at det blir et helt nytt navn. Jeg er ikke nødvendigvis imot å videreføre Holmestrand-navnet. Men her har vi muligheten til å tenke nytt, sier Løvaas til Jarlsberg.

Folket har fram til 20. april med å foreslå kommunenavn. Deretter vil forhandlingsutvalget 24. april velge ut et mindre utvalg navn og ta stilling til innbyggerinvolvering. Endelig vedtak om navn for den nye kommunen gjøres av kommunestyrene i juni 2017, opplyser kommunene.

– Jeg er mest opptatt at navnediskusjonen må løftes litt. Debatten kverner det samme kornet utrolig mange ganger. Det vi må spørre oss er: Hva er faktisk målet med nytt navn, hva skal vi selge, hvem er vi?, spør han.

LES OGSÅ: Nå kan du foreslå kommunenavn

Disse navnene er foreslått så langt

 • Botne kommune
 • Holmestrand kommune
 • Nord Jarlsberg kommune
 • Nord-Jarlsberg kommune
 • Nordre Jarlsberg kommune
 • Nordre-Jarlsberg kommue
 • Jarlsberg kommune
 • Skiberg kommune
 • Rørdal kommune
 • Hvittingen kommune
 • Vestfold kommune
 • Nordre Vestfold kommune
 • Nordvest kommune
 • Bondi kommune
 • HolmeSand kommune
 • Viken kommune
 • Vestre Viken kommune
 • Nordre Viken kommune
 • Nye Holmestrand kommune
 • Hanekleiva kommune
 • Hof kommune
 • Hofsandestrand kommune
 • Sandstrand kommune
 • Holm kommune
 • Strandholmen kommune
 • Sandvik kommune
 • Montebello kommune
 • Sandholm kommune
 • Sandholmen kommune
 • Eplerød kommune
 • Hosand kommune
 • Utsikten kommune
 • Anger kommune
 • Miklagard kommune
 • Brygge kommune
 • Homestead kommune
 • Angers Klev kommune
 • Skogangen kommune
 • Skauangen kommune
 • Holmvik kommune
 • Vinled kommune
 • Vassås kommune
 • Oreberg kommune
 • Bache-Gabrielsen Amt