I juni 2014 var oljeprisen 114 dollar fatet, torsdag lå den på 40 dollar. Det er et fall på 65 prosent. Samtidig gjør lav oljepris det ulønnsomt å bygge ut en rekke oljefelt i Nordsjøen. Derfor har svært mye av leting og utbygging stanset opp. Det får ringvirkninger både for oljeselskapene og de som leverer utstyr og tjenester, kalt oljeservicebransjen.

Til nå er det først og fremst Vestlandet som er rammet av oljenedturen. I Rogaland stiger arbeidsledigheten kraftig, og boligprisene faller. Så langt har Buskerud styrt klar av oljekrisen, for her har ledigheten holdt seg lav, og boligprisene stiger (med et unntak for Kongsberg).

I fjor måtte Kongsberg Maritime, Dresser-Rand og FMC på Kongsberg redusere bemanningen med flere hundre ansatte. Halvparten av dem som fikk sluttpakke på FMC i fjor er i ny jobb, resten blir nå registrert som ledige. De som nå mister jobben får også tilbud om sluttpakker.

I drammensdistriktet måtte Draka Norsk Kabel i Drammen, Trelleborg Offshore i Krokstadelva og Aker Solutions på Tranby permittere og nedbemanne, uten at det fikk konsekvenser for den samlede ledigheten. Av 200 som måtte gå ved Aker Solutions på Tranby i fjor, så var det sju som bodde i Lier kommune.

Slik har ledighetstallene i Buskerud lurt oss litt. Men denne uken strammet skruen seg til. Tirsdag varslet FMC at 700 må gå, hvorav de fleste på Kongsberg. Aker Solutions varslet i mars at de må redusere med 600, blant annet på Tranby. TESS er også rammet av oljenedturen og kutter 30 ansatte, mens MRC Teamtrade skal kutte 35, hvorav flere ved avdelingene i Hokksund og Skotselv (tidligere Hypteck og Teck-Skotselv). Noratel i Hokksund varslet i januar at 15 ansatte måtte permitteres på grunn av oljenedturen.

Mange av dem som nå mister jobben i subsea-firmaer på Kongsberg og i Asker og Bærum er bosatt i drammensregionen. Dermed rammes også vårt distrikt, og Nav Buskerud forventer en økning av ledigheten nå og ut året, en større økning enn på mange år.

Selv om Regjeringen nå vil øke permitteringstiden fra 35 til 52 uker som en del av lønnsoppgjøret, så er ikke det aktuelt for selskaper som FMC, som sier det vil ta minst tre år før markedet tar seg opp, og som uansett forventer et lavere aktivitetsnivå.

Kongsberg har et oljetungt miljø, men heldigvis både for Kongsberg og resten av fylket så er det et variert næringsliv i Buskerud. Lav kronekurs har for eksempel gjort eksportindustrien og reiselivet mer konkurransedyktige og lønnsomme.

Mange av dem som nå mister jobben er ingeniører. Dette er personer med kompetanse innen realfag, og Høgskolen i Sørøst-Norge starter nå opp pedagogikkstudier for ingeniører som vil bli lærere i videregående skole, der mangelen på lærere med realfag begynner å merkes.

Uansett, antall arbeidsledige i fylket vil øke de neste månedene slår Nav-direktør i Buskerud Elisabeth Holen fast. Det får konsekvenser for familiene det angår. For mange blir det en annen hverdag for privatøkonomien, og selv om de får en ny jobb så er den ofte dårligere betalt enn de godt betalte oljejobbene var. Dessuten vil en svakere privatøkonomi gi mindre handlekraft, som igjen vil merkes på andre felt i samfunnet.

Det å miste jobben betyr for mange også en ny mulighet. Nasjonen Norge har en solid økonomi, og vi har gode ordninger for både arbeidsledige og til omstilling. Det er dessuten mange bransjer som går bra, og ikke minst i det offentlige har det vært et stort behov for de mange ingeniørene som er blitt nedbemannet.