Lina Strandbråten hevder i et leserinnlegg i Drammens Tidende at skattebetalernes penger ikke bør brukes til kontantstøtte til ettåringer. At det fører til utenforskap.

For en ettåring kan det være en stor overgang å gå fra hjemmeliv sammen med mor/far til en gruppe med 10–20 barn (avhengig av alder og organisering) og flere fremmede voksne fem hele dager i uka. Ikke alle er klar for det.

Barn mellom ett og to år vil aktivt utforske og søke å mestre omgivelsene, men da med en trygg omsorgsperson i nærheten. Ettåringer er forskjellige, og familier er forskjellige. For noen ettåringer er barnehage best og for andre er det bra å være hjemme et halvt/et år ekstra.

Hverdagen for småbarnsforeldre kan inneholde mye stress. Å kunne ta det litt roligere noen måneder ekstra, kan sette barnet bedre i stand til å møte barnehagehverdagen. Kanskje fyller barnet ett år i februar, men foreldrene vurderer at det er bra for både barnet og familien som helhet å vente med barnehagestart til nytt barnehageår begynner.

Da kan kontantstøtten være tiltaket som gjør det mulig for en av foreldrene å være hjemme disse månedene. Ap vil ha ventestøtte, men den vil bare utbetales dersom det ikke er ledig barnehageplass når barnet fyller ett år, ikke for de som ønsker at barnet skal få fortsette å være i nærheten av mor/far i denne viktige tiden.

Svak tilknytning til arbeidslivet skyldes ikke primært kontantstøtten, som maksimalt gis for ett år pr. barn.. Selv om støtten kan redusere integreringen for enkelte, trenger en ikke avvikle en ordning som fungerer bra for flertallet av brukerne. Dessuten fører kontantstøtten til noen færre familier under fattigdomsgrensa.

Vi er enige i at fellesskap i barnehagen med sosialisering og språkstimulering er viktig, og fire år i barnehagen etter ett år med kontantstøtte vil gi god mulighet for det.

Drammens Tidende hadde nylig et stort oppslag som viser vat 45 prosent av befolkningen i Drammen vil beholde kontantstøtteordningen og ni prosent vil utvide ordningen, så det er et flertall i befolkningen for ordningen.

Foreldrene står i et kontinuerlig krysspress mellom arbeidsliv og familieliv. Norge trenger at det fødes flere barn. Barn er ikke like. Det varierer når de er modne for dager uten foreldre i nærheten.

KrF vil derfor beholde kontantstøtten slik at de foreldrene som ønsker det, og har mulighet til å gjøre det med denne forholdsvis beskjedne godtgjøringen, kan velge å være hjemme sammen med barnet sitt litt lenger. Det kan være en god investering i barnet og familien.

Gode investeringer i barna mener vi vil være godt for samfunnet.

LES OGSÅ: