Rettferdighet har vært viktig for SV i forhandlingene med regjeringa rundt krisepakkene. Om ikke krisetiltakene har en solidarisk innretning, kan vi få en eksplosjon i ulikhet i framtida.

Mange i landet vårt kjenner på utrygghet nå, mange har tapt arbeid og inntekt. I mediene leser vi om mennesker som har blitt permitterte og som har søvnløse netter fordi de ikke klarer å se hvordan de skal få endene til å møtes. Reiselivsbransjen er hardest ramma, men de siste ukene har også fysioterapeuter, frisører, helsesekretærer, personlige trenere og arbeidsfolk i mange andre yrker fått livsgrunnlaget sitt revet bort over natta.

Vi har nå en arbeidsledighet på 14,7 i Norge, og den stiger stadig.

Vi må ta vare på folk som har mista jobben. Statens muskler må tas i bruk for å berge bedrifter og arbeidsplasser, vi må bruke de pengene som er nødvendig for å holde økonomien vår i gang. Vi må stille opp med kontantstøtte for å redde bedriftene.

Alle de ekstra pengene som staten gir til næringslivet må medføre at arbeidsfolk får beholde jobbene sine. Derfor mener SV at kontantstøtten til bedriftene må kobles til et krav om ingen oppsigelser. Vi må stille opp med kontantstøtte for å redde bedriftene. Men da skal vi også ha rettferdig fordeling.

Det samme må gjelde utbytte, bonuser og lederlønn. Fellesskapet stiller opp med enorme summer. Og når samfunnet bidrar til næringsliv og banker med krisepakker, så burde de som bruker disse ordningene ikke kunne ta ut utbytte. I Norge stilles det tøffe krav til folk som mottar hjelp fra staten. Da er det ekstra viktig at det også stilles tøffe krav til de store selskapene når det er de som mottar hjelp. Derfor er det synd at Frp og regjeringspartiene ikke gikk med på SVs forslag om å kreve utbyttestans for banker og for bedrifter som tar imot krisehjelp.

SV kommer til å fortsette å ta kampen for mer rettferdig fordeling når nye krisepakker skal forhandles og penger fordeles. I Drammen er vi glade for å ha oppnådd tverrpolitisk enighet om følgende:

  • Alle planlagte og budsjetterte anskaffelser knyttet til kommunens investeringer, drift og vedlikehold gjennomføres som planlagt for 2020. Forsering gjennomføres der dette er hensiktsmessig.
  • Behandlinga av plan- og byggesaker prioriteres i alle ledd av organisasjonen.
  • Kommunen vil ikke kreve tilbake støtte som er bevilga til arrangementer, som ikke kan gjennomføres på grunn av nasjonale retningslinjer om smittevern. Arrangement uten noen påløpte utgifter bør tilbakebetale sin støtte.
  • Ikke-finansierte prosjekter prioriteres og gjennomføres innen ramma av den nasjonale krisepakka for kommunene.
  • Kommunen frafaller leieinntekter fra utleie av offentlige arealer ved Bragernes og Strømsø torg for 2020.
  • Kommunen avstår fra å kreve inn kommunale gebyrer for behandling av søknader om serverings- og skjenkebevillinger for 2020.
  • Gratis parkering på gateplan videreføres så lenge helsefaglige vurderinger tilsier det.
  • Støtte til lag og foreninger vurderes fortløpende, etter hvert som situasjonen blir bedre belyst.

Norge trenger krisepakker for både bedrifter og folk. Hvordan vi møter krisen avgjør hva slags samfunn vi får etterpå. Vårt svar på krisen må holde hjulene i gang nå, men også hindre en eksplosjon i sosial ulikhet i framtida.