Koronapandemien, Black Lives Matter og Harry Potter: – Det kan være løsninger å hente fra litteraturen

Av
DEL

Meninger2020 har bydd på flere utfordringer enn noen kunne forestilt seg da vi ropte «godt nyttår» til hverandre 1. januar.

Verdenssamfunnet og enkeltnasjoner står ovenfor problemer hvor solidaritet og medmenneskelighet er vårt største håp. En nasjon som for tiden er særlig tungt rammet av kriser er USA. Koronapandemien er én årsak, opprøret etter drapet på George Floyd, nå kjent som Black Lives Matter, en annen. President Donald Trump har fått massiv kritikk for sin håndtering av begge krisene.

Den virkelige verden har flere hensyn å ta enn et samfunn som eksisterer i et fiktivt univers. Likevel er det likhetstrekk mellom samfunnsproblemene i J.K. Rowlings univers og måten de håndteres på der, og dagsaktuelle samfunnsproblemer og måten disse håndteres. Jeg har kun dratt fram to eksempler på hvordan Rowlings litteratur kan leses kreativt og være til hjelp i analysen og tolkningen av så vel aktuell storpolitikk som utfordringer i mellommenneskelige relasjoner.

For eksempel refererer Nils Mangelrød (VG 12. mai) Senator Patty Murrays kritikk under en digital høring som fant sted tidligere i vår. Hun hevdet blant annet at Trump har ignorert både fakta og eksperter, og jobber imot sannheten fremfor viruset: «Folket trenger lederskap, plan og ærlighet».

I Harry Potter-universet kan Donald Trumps håndtering av pandemien sammenliknes med magiminister Cornelius Fudge sin håndtering av Voldemorts oppstandelse. I likhet med Trump ignorerte også Fudge sannheten presentert av Harry Potter, et relativt troverdig vitne. Fudge villedet et helt samfunn inn i en falsk trygghet når realiteten var noe helt annet. Hans egen popularitet og ansikt utad ble viktigere enn folkets trygghet.

I et samfunn hvor staten kontrollerer pressen er det enda enklere å drive en ubalansert maktkamp mellom magiministeren og Harry Potter, da 15 år. På denne måten kunne Fudge uten problemer danne et bilde av Potter som ustabil, opprørsk og upålitelig, mens han selv kunne nyte godene av positiv omtale i avisen.

Takket være den frie pressen har Trump måttet tåle kritisk omtale i mediene på en annen måte enn Fudge måtte. Nå skal det også sies at utviklingen til disse to problemene utartet seg vesentlig forskjellig. Viruset sprer seg i det åpne, statistikken er tilgjengelig for alle og det kommer daglige meldinger om de siste oppdateringene i situasjonen. Voldemort derimot kunne operere i det skjulte uten noen form for statlig inngrep. Hans strategi ble å rekruttere og skremme folk til lydighet og taushet så han stadig vokste seg sterkere, uten at noen fikk vite hvor raskt dette egentlig skjedde.

Dermed sto magisamfunnet ovenfor et problem de ikke hadde oversikt over. De visste ikke lenger hvem som befant seg på hvilken side, og hvilke mennesker det var trygt å stole på. Vi ser dette under pandemien også. Denne forsiktigheten fordi en ikke alltid kan vite hvem som er smittet og ikke. En annen ting med dette viruset er at det tar ikke hensyn til hvem du er, hva du tror på eller hvor du kommer fra.

Dette leder oss inn på det andre «problemet» til USA i disse tider: ‘Black lives matter’. Da en video av en politimann som utøver alvorlige handlinger mot mørkhudede George Floyd gikk rundt på Internett, skapte det en bølge av opprør mot rasisme i verden. I land over hele verden trosset flere tusen mennesker restriksjoner for å være med på demonstrasjoner og protester. Det de demonstrerer imot er både den åpne og synlige rasismen, men også den skjulte rasismen man ikke alltid tenker over.

Et fellestrekk i vårt samfunn og i magisamfunnet er at man er opptatt av å dele mennesker inn i raser. I dag deler vi inn mennesker basert på ytre trekk som for eksempel hudfarge, men også geografisk område og historisk bakgrunn spiller en rolle. I magisamfunnet derimot blir de delt inn etter familieblodet og hvor mange av dine forgjengere som er eller var trollmenn. Er hele familien trollmenn, vil denne familien ha, etter dette prinsippet, renere blod enn en person som også har ikke-magiske mennesker i familien. Selv om denne inndelingen er forskjellig er prinsippet det samme.

De rasistiske holdningene som finnes i verden i dag så vel som samfunnet i Harry Potter grunner i vår raseinndeling. Det fremmer et menneskesyn som nærmest oppfordrer til å være skeptisk til våre ulikheter framfor å omfavne de. Med andre ord spres fremmedfrykt i stedet for å bli beroliget av det faktum at alle er del av samme natur.

Hvordan både koronapandemien og ‘Black lives matter’ utvikler seg i USA, gjenstår å se, men denne sammenligningen forteller oss at det kan være løsninger å hente fra litteratur, også de bøkene som er ment for ungdom. Cornelius Fudges ignoranse endte med hans avgang etter mange år ved makten. Han hadde vist folket at han ikke klarte å være til stede og handle som et statsoverhode i en tid hvor det trengtes sårt. I november er det presidentvalg i USA, og tiden vil vise om det også er tid for Trump sin avgang, eller om han får tilliten i fire nye år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags