Korrupsjonsdømt byggesaksbehandler anker straffeutmålingen

Artikkelen er over 1 år gammel

Den kvinnelige byggesaksbehandleren (61) dømt til fengsel i fem og et halvt år, anker straffeutmålingen til Høyesterett.