DRAMMEN: Rådmann Osmund Kaldheim redegjorde tirsdag kveld for kontrollutvalget i Drammen kommune. Her kommer det fram hvordan kommunen skal følge opp granskningsrapporten fra Deloitte.

Deloittes rapport ble lagt fram i januar og var knusende i sin kritikk av kommunen. Drammens Tidendes redaktør Kristin Monstad tok i kjølvannet av dette til orde for at rådmannen må ta sitt ansvar, og fratre sin stilling umiddelbart.

Etter slakten fra Deloitte ble hovedoppgaven for kommunen å gjenreise tilliten.

Da Kaldheim tirsdag kveld la fram tiltaksplanen, sa han at han forsto at det var kritikk mot kommunen.

– Skjønner vi at det er kritikk? Ja, det gjør vi. Det er en erkjennelse i hele organisasjonen at det er behov for endring, sa rådmannen.

LES OGSÅ: Rådmannen må gå av nå

Savner oppfølging

Han presenterte flere omfattende tiltaksplaner som skal sikre rettferdighet for innbyggerne. En av dem er å omorganisere byplanavdelingen. En førstegangsbehandling av byggesak vil skje i byggesaksavdelingen. Dersom det kommer en klage vil det imidlertid ikke være de samme saksbehandlerne som tar stilling til denne. En juridisk fagavdeling vil da behandle klagen. I tillegg foreslår rådmannen at denne avdelingen skal hente inn en uavhengig vurdering fra kommuneadvokaten.

– Dermed sikrer vi både en organisatorisk og faglig uavhengighet, sier Kaldheim.

Rådmannen understreket at tiltaksplanen, som ble levert utvalgets medlemmer sist fredag, er et dynamisk dokument. Det betyr at denne hele tiden kan oppdateres etter innspill fra for eksempel politikere, innbyggere og Deloitte. Det er blant annet snakk om en egen sårbarhetsanalyse av byggesaksavdelingen, brukerundersøkelser, ansettelse av en ny controller og gjennomgang av rutiner og etikkplakat.

Petter Øijord (MDG) ville stille knallharde krav på vegne av dem som føler seg urettferdig behandlet i byggesaker.

– Før vi kvitterer ut saker, så må de som føler seg utsatt for urettferdig behandling, selv erklære at de føler seg fair behandlet. Det er noe jeg savner i denne oppfølgingen, sier Øijord.

LES OGSÅ: Gharahkhani: – Grunnlag for oppsigelse

Sjekke sak

Rådmann Osmund Kaldheim viste til at det kan være problematisk å sikre at alle opplever seg fair behandlet. Som eksempel viste han til konfliktsituasjoner der to parter er gjensidig uenige om en sak, for eksempel i en nabotvist.

Tore Brath (H) etterlyste bedre kontakt mellom innbygger og saksbehandler. Ofte opplever søkere at det er vanskelig å få kontakt.

– Bedre service til befolkningen er en veldig stor utfordring, uttalte Ulf Tellefsen, fungerende byplansjef.

Osmund Kaldheim kunne imidlertid si at dette nå skulle bli bedre ved å følge med på kommunens nettsider, og benytte innsynsløsningen. 

– At man ikke vet hvor saken ligger og hva som skjer, det skal innsynsløsningen i Drammen kommune hjelpe på. Der kan man gå inn og sjekke sin sak, sa rådmannen.

LES OGSÅ: Svar til redaktør Kristin Monstad i DT

Bra med åpenhet

Kontrollutvalgets leder, Eivind Knudsen (Ap), berømmet rådmannen for å ha svart godt i oppfølgingen av Deloittes rapport.

– Spesielt synes jeg det er bra med åpenheten og at innbyggerne kan følge med på sin sak. Det hjelper å bygge opp tilliten til byggesaksavdelingen. Men er det slik at folk bør vente med å sende inn søknader til dette er utbedret?

– Nei. Innbyggerne sender inn ved behov. Det er kommunens ansvar at behandlingen er riktig og skjer innen rett tid, svarte rådmannen. 

– På tross av feil og mangler som er påpekt i Deloittes rapport, mener du kommunen er rustet?

 – Det er flere forhold som er påpekt i rapporten til Deloitte. Det er knyttet til styringssystemer og kontroll. Dette er vi i ferd med å gjennomføre nå.

LES OGSÅ: Lamslåtte politikere etter byggesaksrapporten

Godt arbeid

Til Drammens Tidende uttalte Eivind Knudsen at noe av det viktigste er å gjenreise tilliten til avdelingen.

– Det er gjort et godt arbeid av rådmannen nå. Det skulle også bare mangle, sett i lys av den alvorlige granskningsrapporten. Vi kan så klart gråte over at dette ikke er gjort tidligere, men nå gjøres det en rekke organisatoriske endringer slik at man får igjen tilliten til byggesaksavdelingen, sier Knudsen og presiserer at det ikke bare handler om korrupsjon.

– Innbyggerne må føle at byggesak er der for dem. Noe av det viktigste tiltaket nå er at vi får på plass et kvalitetssystem og internkontroll.

Ekstraordinært møte

Kontrollutvalget vedtok å sette opp et ekstraordinært møte 7. mars. Her vil de få en gjennomgang av de 90 saker i ulovlighetsprosjektet, samt orienteres om ulovlighetsoppfølgingen.

Saken om Marienlyst og boligblokker på dette området ble utsatt til møtet 7. mars.