Les hele rapporten her!

DRAMMEN: – Mitt første inntrykk er at det er alvorlig det som presenteres. Den kulturen og den måten byggesaksavdelingen og byplan er blitt ledet på har klare mangler som kommer fram i rapporten. De peker på en rekke forbedringspunkter som må til for at kommunen skal ha byggesaksbehandlingen som kommunen fortjener, sier leder av kontrollutvalget Eivind Knudsen (Ap).

Det var kontrollutvalget som hyret Deloitte Advokatfirma etter en anbudsrunde. Målet var å snu hver stein og finne ut hvordan dette kunne skje.

Anne Helsingeng i Deloitte understreket at mandatet deres var å vurdere saksgang, kontrollsystemer og organisatoriske forhold. Granskningslederen understreket at det er politiet som etterforsker den mulige korrupsjonen der blant annet to i byggesaksavdelingen er siktet.

I tirsdagens møte i kontrollutvalget kunne hun presentere rapporten for folkevalgte for første gang.

Manglende internkontroll

Eivind Knudsen understreket også at saken har et menneskelig aspekt.

– Rapporten viser at det er mange og til dels store feil i byplan og byggesaksavdelingen til Drammen kommune. Samtidig er jeg av at mange ansatte i byggesaksavdelingen har lyst til å gjøre en god jobb og sikre at innbyggerne får den saksbehandlingen de fortjener, sier Knudsen.  

– Hva syntes du var mest overraskende ved rapporten?

– Jeg ble mest overrasket over at internkontrollen var nær sagt ikke tilstedeværende. Slik Deloitte fremstiller modenhetsskalaen  plasseres den mellom en og to av fem. Det er nesten på nederste nivå av internkontroll. Da øker man klart risikoen for at noe slikt kan skje. Det er mye som må tas tak i.

Intervjuet ansatte

I granskningen har Deloitte blant annet basert seg på intervjuer, dokumentanalyse og testing. Inkludert i dette er 35 intervjuer med 31 personer. Her har de intervjuet blant annet ansatte, kommunens ledelse og verneombud. Deloitte har også forespurt de to siktede om et intervju, men begge avslo denne forespørselen.