Foreningen For Nedre Eiker har besluttet å arrangere folkemøte om kommunesaken.

Beslutningen om dette ble tatt før den siste meldingen om utsettelse av det nye sykehjemmet forelå, fordi vi allerede mente at nok er nok for Nedre Eikers befolkning.

Kommunesammenslåingen har vært ensidig negativ for vår del, med dårligere kommunale tjenester og nedleggelser av barnehager og sykehjemsplasser. Dette til tross for at vi trenger dem alle.

Vår forening har helt siden 2017 ment at Drammens enorme investeringsbehov, høye driftskostnader og høye gjeld, ville føre til dårligere betingelser for oss fra Nedre Eiker. Dette har vi til sanne erfart.

Les også:

Høyre sprakk: Gikk mot eget parti om Glitre-fusjon

Vi vil derfor kreve folkeavstemning om gjenoppretting av Nedre Eiker som selvstendig kommune, og håper at mange vil støtte oss på Min Sak.

Det går ikke an å skylde på Ukraina-krig og pandemi, selv om det selvsagt kan forsterke problemene. Problemene med en sammenslått kommune kunne vi forutse allerede i 2017.

Vi arrangerer et folkemøte etter ferien i Mjøndalen hvor vi inviterer sentrale politikere til å delta. Vi merker godt den negative stemningen blant folk i bygda vår og håper at hele Drammensprosjektet kan avsluttes snarest mulig.

LES OGSÅ: