Krever tiltak mot volden i Drammen: – Mediene fanger som regel bare opp toppen av isfjellet

Flertallet i hovedutvalget for oppvekst og utdanning vedtok at kommunen skal lage en handlingsplan mot ungdomsvold.