KrF stemte både i Drammen og Nedre Eiker for en rimeligere og etter vår mening, bedre miljømessig pakke når det gjelder Buskerudbypakke2. Det gjorde vi sammen med flere. Ap og Høyre var blitt enige på forhånd om den dyreste løsningen. De to partiene ble kritisert for at de ikke snakket med de andre partiene.

Folk dør av luftforurensing

KrF er opptatt av miljøet. Flere ganger de siste vintrene har det vært rødt signal for forurensningen i Drammen. All prognose sier at forurensningen vil øke, og spesielt med økt biltrafikk. Vi kan ikke sitte i våre biler i kø med god samvittighet, når vi vet at andre med luftveisproblemer må holde seg innendørs.

Ingen liker kø. Det er dårlig samfunnsøkonomi. Om bedrifter må bruke 20–30 minutter mer i kø hver dag utgjør det ganske mange tapte millioner på årsbasis. Det er derfor viktig å redusere bilbruken mest mulig.

LES OGSÅ: Krisemøte i Buskerudbysamarbeidet: - Jeg forholder meg til Stortingsvedtak. Å basere en pakke på hva Trond Helleland har sagt, synes jeg er drøyt

Flere bommer, mindre pris

Det var store protester da Høyre og Ap lanserte sitt forslag om bommer på kommunegrensene. Det var selvsagt ikke aktuelt for Lier, Øvre og Nedre Eiker. KrF advarte sterkt mot dette i juni 2018 i kommunestyrene. Deretter ble det forslått bommer bare for noen bydeler. Det var klart urettferdig at noen bydeler skulle belastes med bommer, mens andre slapp.

Derfor er det kommet forslag om mange flere bommer. Flere betaler, det betales mindre per passering.

LES OGSÅ: Naboer skilles av bommen: – Kanskje vi skal byttelåne bil så vi slipper å betale

Egenfinansiering må til

Drammen er den eneste av de store byområdene som ikke har bommer. Men for å få alt det BB2 omtaler, må vi ha en stor grad av egenfinansiering. Selv med Frp-statsråder både for finans og samferdsel, blir det ikke bevilget tilstrekkelig penger slik at vi unngår bommer.

Vi får ingen garanti for at staten vil betale 100 prosent av ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunellen. For å få belønningsmidler må innbyggerne finansiere minimum 50 prosent av utgiftene til nye veier, tunneler og bruer.

Uten bommer, dyrere bussbilletter og færre bussavganger (Drammen mister 700 millioner). Uten bommer, stopper elektrifiseringen av bussene opp. Uten bommer, ingen belønningsmidler, som opphører fra 2020. Uten bommer, blir det ikke 1,5 milliarder til tryggere, sammenhengende og flere sykkelveier. Vi får ikke elsykler til erstatning for bysyklene.

LES OGSÅ: Høyre kneler for bompengemotstand i Buskerud – Ap frykter smitte

Ny Svelvikvei og ny mjøndalsbru

Bommotstandere i Svelvik vil ha ny Svelvikvei. Statens veivesen mener det ikke er mulig å finansiere den isolert bare med bompenger. Industrien i Svelvik fortviler om det ikke blir ny Svelvikvei.

Bompenger går ikke til «tull og fjas» som en stortingspolitiker fra Frp sa i NRK Buskerud. De skal gå til å finansiere langt flere bussavganger, til å bygge ut gang- og sykkelveiene og til å bygge veier, bruer og tunneler. Uten bompenger helle ringen ny sårt tiltrengt mjøndalsbru. Det er regjeringen som selv har sagt at uten en stor grad av egenfinansiering, vil det ikke bli belønningsmidler og det vil heller ikke bli bidrag fra staten. Innkrevingen har stadig blitt mer effektiv. For 2017 gikk gjennomsnittlig 1,12 krone til administrasjon for bompassering.

Ingen garanti for bedre forhandlinger

BB2 har vært forhandlet i flere år. Det har vært utallige møter mellom politikere fra alle partier. Spesielt regjeringspartiene har forhandlet med lokale politikere. Det har ikke kommet nye millioner på bordet. Det er derfor utopisk å tro at nye forhandlinger vil føre fram. Høyres 10 på topp hevder dette. Men hvorfor skal Drammen få en langt gunstigere avtale enn resten av landet? Frp har prøvd dette i mange år, uten å lykkes. Det blir derfor useriøst å hevde, før valget, at nå vil tilskuddet fra staten økes dramatisk.

LES OGSÅ: Vil velte bomavstemning: – Vet ikke de fullstendige konsekvensene

KrF lanserer bomkortet

KrF fikk gjennomslag i regjeringsforhandlingene for fritidskortet. Det skal være en hjelp til vedvarende lavinntektsfamilier slik at barn og unge kan delta på lik linje med andre i idrett, kultur og aktiviteter.

KrF lanserer bomkortet for den samme gruppen. Det innebærer en refusjonsordning fra kommunen: Familier som må gjennom bommene for å levere barn i barnehager, skole og fritidsaktiviteter i nye Drammen, får hjelp til å betale bommene.

Et bomkort begrenser utgiftene til maks 1.000 kroner i måneden. Vi skal ikke få flere som lever i familier med vedvarende lavinntekt på grunn av bommer i Drammen.

Støtte til elsykkel og sparkesykkel

I tillegg lanserer KrF støtte til de som investerer i elsykler og el-sparkesykler.

Det er populært i mange kretser å bruke elsykkel med tilhenger eller vogn, hvor barna kan sitte mens foreldrene sykler barna til barnehage. Likeså vil vi støtte ungdom med en sparkesykkel, som ellers ville blitt kjørt til skolen og fritidsaktivitetene.

En sparkesykkel gjør at de kan komme seg raskere og lettere til aktiviteten fra dør til dør. Ungdommen behøver ikke vente på transporten og får samtidig trim. Det er langt bedre enn å bli kjørt med bil av foreldrene. Dette er enkle grep som vil gjøre bommene mindre usosiale.

KrF vil utvide «fritimen» til to timer

I BB2 er det lagt inn en fritime som sikrer kun en belastning per bilbruker i løpet av en time. KrF vil utvidet denne grensen til to timer.

I Stortinget har KrF fått gjennomslag for å utrede om veiprising kan erstatte bompenger. KrF i nye Drammen har kontakt med sine rikspolitikere om situasjonen lokalt og ønsker å få vurdert muligheten for et pilotprosjekt mht. veiprising i Nye Drammen for framtida.

KrF vil ha renere luft, mindre køer og bedre sykkel og kollektivtransport

KrF står fast på at vi må jobbe for renere luft, mindre køer, bedre busstilbud, få bygget ny svelvikvei, nytt løp i Strømsåsen, ny Holmenbru, landfallbru og ny mjøndalsbru. Vi ser gjerne etter nye måter å finansiere det på, og ønsker selvsagt at staten skal betale mest mulig.

Så lenge det ikke foreligger garantier for statlig finansiering, må vi belage oss på bommer.