I krise kommer menneskets «sanne ansikt» til overflaten.

Overlevelsesinstinktet gir mer plass til urmennesket, og normal klok overveielse erstattes med angst, aggresjon og beskyttelsesinnstinkt. Hvem som sitter på den såkalte sannheten, kan i øyeblikket være vanskelig å se, da akutte, ukjente situasjoner gjør alle utrygge og mindre rasjonelle.

Jeg er heldig på mange måter. Jeg har levd et langt og innholdsrikt liv, jeg har gjennomgått sorg og kriser, jeg har bred erfaring fra både psykiatri og somatikk og sist men ikke minst, så har jeg et stort nettverk av venner i alle mulige miljøer.

Mitt utgangspunkt for relasjoner er alltid basert på respekt. Folk lever, handler og mener ting ut ifra eget ståsted og erfaringsgrunnlag. Derfor får vi et mangfold av meninger og svar. Er det noe vi har lært av historien, er det nettopp at vi ikke lærer av historien og at vi i kriser kan bli ekstreme og proteksjonistiske.

Hvis alle var godt opplyst i immunologi, virologi og pandemier gjennom tidene, og vi hadde en kultur for kritisk tenkning, ville vi sannsynligvis hatt større tillit til beslutningsapparatet og en bedre forståelse for menneskers ulike meninger.

Jeg lytter til mine gode venner og kjenner en trang til å trygge og trøste. For i tillegg til at folk er redde for helsa si, opplever de et samfunn preget av ekskludering, segregering og familier som splittes.

Hvis vi ikke står sammen, kommer vi i mål på en særdeles ufin måte. Ingenting er svart hvitt og ingenting er fastsatt, men vi bestemmer selv hvordan vi skal takle annerledeshet. Det er ikke slik at folk er dumme, eller tar andre valg fordi de ønsker andre vondt.

Denne pandemien vil gå inn i historien som en påminnelse om menneskets sårbarhet og dessuten minne oss om at vi bor på én klode. Vi må løse problemer i fellesskap og gjensidig respekt.

Mine venner som ikke er vaksinert, har gode grunner for det. De opplever at de gjør helseforebyggende tiltak for å bedre både egen og andres helse. De har min fulle respekt.

De vaksinerte tenker på sin side at nettopp de også gjør det. Immunitet og antistoffer oppnås som kjent på forskjellig vis. Bildet er komplekst.

Rundt om i verden forskes det i tillegg på ulike medisinske behandlingsmetoder og forebyggende tiltak, som gjør at konsekvensen av sykdom ikke blir fatal. Mange er innstilt på å avvente til denne kunnskapen er på plass.

Mitt hovedpoeng er imidlertid at når denne pandemien tar slutt ( og det gjør den), så skal vi leve side om side i gjensidig respekt. Vi må forsone oss med ulikheter, verden blir aldri frisk av hets og ekskludering.

LES OGSÅ:

Les også

Her avdekkes smittebølgens natur