Det er fint å bo i et land hvor det er rom for forskjellige meninger og ytringer. Det er en av de viktigste bærebjelkene i et samfunn som er bygget på demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter. I så måte ønsker jeg Jan Christensens innlegg om krigen i Ukraina velkommen.

Det er jo unektelig en motsats til det meste av andre innlegg om krigen i Ukraina. Men jeg stusser litt over både resonnement og konklusjoner. På meg så virker det som om det er brukt et partiprogram fra AKP/ML hentet fra 70–80 tallet som rettesnor, skrevet med den kalde krigens retorikk. Dette partiprogrammet var ikke spesielt tiltalende når det ble skrevet, og har på ingen måte modnet med alderen. Det er grundig utdatert. Punktum.

Det er selvfølgelig interessant å se bak krigshandlingene og finne et bakteppe for hvorfor Putin har valg å overfalle en selvstendig nasjon. Så tror jeg man finner litt forskjellige forklaringer på dette, avhengig av politisk ståsted og andre personlige preferanser.

Jan Christensen fant sin forklaring i et flere tiår gammelt partiprogram fra AKP/ML. Jeg skal ikke fyre oppunder «hvorfor-debatten», men tillater meg å komme med min oppfatning av fakta. Putins krig i Ukraina er et blodig overgrep på en selvstendig nasjon, og representerer et angrep på verdier som er viktige for Norge og Europa: demokrati, medborgerskap, menneskerettigheter og folkerett.

Sovjetunionens fall i 1991 kom i stor grad innenfra med ønsker om demokratisering og endring. Endringen ble selvfølgelig ønsket velkommen av vesten, og høyst sannsynlig også med en maktpolitisk baktanke.

Flere av de tidligere sovjetstatene har orientert seg mot vesten og i all hovedsak Europa av egen fri vilje, de er ikke presset til det som et ledd i en aggressiv ekspansjonstankegang fra Nato eller EU. Det er heller ingen automatikk i at alle land som søker får medlemskap i verken EU eller Nato.

Uansett hvor «trigger-happy» amerikanske presidenter er eller kommer til å være, så er det heller ingen automatikk i at USA får fritt leide til å bruke ethvert Nato-land som sin private skytebane for å skyte på Russland. Nato er en forsvarsallianse, og alle land er faktisk selvstendige og har råderett over egen grunn. Forhåndslagring av amerikansk militært materiell i Norge er av defensiv karakter. Det er ikke tiltenkt brukt i forbindelse med et angrep, men som forsvar av Norge. Jeg ser at avgjørelsen er kontroversiell og viker fra tidligere politiske prinsipper, men med dagens utvikling i Russland så virker det som en god idé.

Mellom 25.000 og 30.000 russere har så langt flyktet fra Russland, og fly og tog ut fra landet er fullbooket i lang tid fremover. En forenklet forklaring kan være at de flykter fordi verdiene jeg har nevnt har gått fra lite til ingenting verdt hos Russlands ledelse. For meg er det enda et bevis på at Putin er godt på vei til å etablere et enda mer totalitært og diktatorisk styresett.

Putins krig i Ukraina er ikke bare en forbrytelse mot Ukraina og Ukrainas folk, det er like mye en forbrytelse mot Russland og russere.

Krigen i Ukraina er minst like mye en kamp om verdier som demokrati, medborgerskap, menneskerettigheter og folkerett, som en kamp forankret i tidligere tiders storpolitiske landskap. Og akkurat i dag er det modige ukrainere som står opp og tar den kampen for oss. Skulle bare mangle om vi ikke hjelper til med det vi kan.

LES OGSÅ: