Krisesenter. Smak på ordet. Det er et tilbud du ikke ønsker du skal få behov for. Virkelig.

Det er dit du flykter når noen som står deg nær utsetter deg og kanskje dine barn for vold, fysisk og psykisk. Så alvorlig og over så lang tid at du må flykte. Og kanskje også gå i dekning. De som trenger denne tjenesten er blant de svakeste og mest utsatte blant oss. Av alle kjønn, i alle aldre og med alle funksjonsvariasjoner.

Hvis du havner i den situasjonen i Drammen i dag er det kanskje til krisesenteret i Drammen du flykter. Et sted du forventer ro, der du og dine barn kan få omsorg og trygghet. Kroppen har synlige eller usynlige merker etter det du har rømt fra, og sjelen er full av arr. Du trenger hvile, støtte og kanskje mulighet til å vaske deg og dine små.

Tilbudet i Drammen er ikke som man burde forvente. Det er ikke dusjer til alle, rommene er vanskelig tilgjengelige og standarden er svært lav. På kvinnesenteret er det faktisk kun to dusjer og to toalett på deling til ti rom. Dusjen er plassert sammen med toalettet, så hvis en kvinne dusjer er det bare ett toalett tilgjengelig for ni rom. Hvert rom kan ha mor med tre barn.

LES OGSÅ:

Eksplosjon i antall henvendelser til overgrepstelefon: – Bekymrer oss

Om du eller dine barn har forflytningshemming er verken rom, lekeområde eller dusj tilrettelagt. Og er du mann som har rømt, alene eller med barn, blir du overlatt til deg selv deler av døgnet. Ingen er der for å se til deg om du er for sliten på grunn av stress og mangel på søvn og vonde tanker til å klare å se barnas behov. På kvinnesenteret har de i det minste døgnvakt, men altså ikke om du er en mann med barn som trenger omsorg.

I kommunene rundt Drammen har de for lengst fått bygg som sikrer at alle som kommer dit, voksne og barn, blir tatt vare på hele døgnet og får beholde litt av verdigheten. Og det er ingen diskusjon om byggene er tilrettelagt for alle mennesker uavhengig av funksjonsnivå.

Før jul skal Drammen kommune ta stilling til hvordan krisesentertilbudet skal bli i fremtiden. I saken drøftes det om det er godt nok å bare tilrettelegge litt, slik at for eksempel kvinner med funksjonsnedsettelse kan få tilgang til bad, heis og døgnomsorg. Er du mann, alene eller med barn, er forslaget at man skal fortsette å ha det som nå. Der skal ingen få eget bad, tilrettelagte samtalerom, lekerom, ungdomsrom eller døgnomsorg. Og der vil heller ikke den universelle tilpasningen blir prioritert.

Voldsutsatte menn bør ikke ha funksjonsnedsettelser eller barn dersom rådmannens forslag blir vedtatt.

LES OGSÅ:

Vurderte å legge ned krisesenteret: – Det hadde vært fallitt

Et bedre alternativ er å gjøre det alle andre kommuner som eier krisesentre rundt oss har gjort. Bygge, alternativt leie et bygg, som kan huse et krisesenter som gir et verdig tilbud til disse uten stemme i vårt samfunn.

Det vil koste mer enn å beholde det vi har i dag. Hvor mye dyrere er usikkert, siden vi med en sånn løsning kan selge eiendommene vi i dag bruker til krisesentre. Men at det vil bli dyrere er sannsynlig.

Fordelen er at vi da får en løsning som tar hensyn til at alle, uansett kjønn, alder eller funksjonsnivå – og som gir utsatte barn og voksne den beskyttelsen og tryggheten de trenger.

I Venstre ønsker vi at kommunestyret skal vedta en løsning som gir alle et godt tilbud. Derfor vil Venstre foreslå følgende i behandlingen av denne saken: Et samlet krisesenter i et bygg der staben brukes effektivt, alle får plass og alle opplever den tryggheten de trenger, uavhengig av kjønn, alder eller funksjonsnivå.