I en artikkel i Drammens Tidende 22. juli kunne en lese om Torgeir (48), som dro på Drammen Street Food, og han hadde denne gangen kun kontanter med seg. Han gikk inn og bestilte seg en drikke og da han fikk denne, så ga han de kontanter.

Han fikk ikke lov å bruke kontantene han hadde fått i gave av sin bestemor, fordi de hadde en policy på å ikke ta imot kontanter.

Som leder for organisasjonen Ja til kontanter, som har over 55.000 medlemmer i facebookgruppen vår, synes jeg at dette er skammelig av Drammen Street Food. Attpåtil så bryter de finansavtaleloven § 38. (3), som sier at en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med «Tvungne betalingsmidler». Sentralbankloven slår fast at det vi kaller kontanter, er et tvungent betalingsmiddel, og virksomhetens policy kan ikke heve seg over norsk lov.

Det er kritikkverdig av Drammen Street Food å ikke akseptere betaling i kontanter og dermed nekte noen å kjøpe seg noe å drikke eller spise, bare fordi de ikke har noe annet enn kontanter.

Forklaringen til daglig leder for Drammen Street Food, at kontantnekten har med de ansattes sikkerhet å gjøre, er svært lite troverdig. Det er ganske mange restauranter i Norge som tar imot kontanter og fortsatt opprettholder en god sikkerhet for sine ansatte. Den daglige lederen innrømmer overfor Drammens Tidende at han er fullt klar over loven, som sikrer forbrukere å foreta kontant oppgjør, men at Drammen Street Food velger å ignorere denne loven.

Forbrukertilsynets avdelingsdirektør uttalte i denne saken at de ikke vil foreta seg noe i denne eller andre saker. Jeg synes det er svært kritikkverdig at Forbrukertilsynet, som er de som har ansvaret for å følge opp brudd på finansavtaleloven § 38, velger å ikke gjør noe som helst. Fobrukertilsynet har holdt på slik som dette i mange år uten at det å bryte denne loven har fått noen form for konsekvenser for de virksomhetene som har begått disse lovbruddene.

Jeg ber statsråden for Justis- og beredskapsdepartementet Emilie Enger Mehl (Sp), som finansavtaleloven § 38 ligger under, om å ta snarlig grep for at de som bryter denne loven blir sanksjonert og straffet for det.

Kontanter utgjør en viktig rolle i samfunnet når det kommer til nasjonal beredskap om digitale systemer skulle svikte, slik som skjedde 16. mai, eller om vi skulle bli utsatt for digitale angrep, som skjedde 26. juni.

Norges bank har å uttalt at kontanter bidrar til å sikre finansiell stabilitet, understøtter tilliten til bankkontopenger og sikrer konkurranse blant betalingsmidler.