Antall plasser har økt med 11 prosent, mens ventelistene er forlenget med vel 57 prosent. Mest prekært later det til å være i Nedre Eiker med totalt 220 plasser og 100 på venteliste. Men felles for skolene både i Drammen, Lier og Modum er at svært mange av dem som har søkt seg til kulturskolene fra høsten får vanskeligheter med å komme inn.
-Vi er selvfølgelig ikke fornøyde med at ikke alle får plass, men håper på bedre muligheter på Union neste skoleår, sier rektor ved kulturskolen i Drammen, Magne Fremo.
Antall søkere til det kommende skoleåret er omtrent som det var i fjor i Drammen.

ALDER OG INSTRUMENT. -Det vi legger mest vekt på når vi nå skal plukke fra ventelistene nå er alder på søkerne og hvor mange ganger de har søkt tidligere. Dernest hvilket instrument elevene foretrekker. Gitar, slagverk og trompet er de mest ettertraktede instrumentene, og følgelig vanskeligst å komme inn på, forklarer Fremo.
I Nedre Eiker er det nytt at alle medlemmer i kommunens skolekorps kommer inn. Men ut over det er det ikke mer enn syv plasser tilgjengelig for de 130 på venteliste.
-Rett før jul fikk vi 550000 kroner ekstra fra kommunen for å ta inn alle korpsdeltakerne ved kulturskolen det kommende skoleåret. Det var jo litt av en julepresang, innrømmer rektor ved kulturskolen i Nedre Eiker, Sven-Erik Nilssen.
-Men rammene for de øvrige elevene har stått veldig stille de siste årene. For elevene som spiller piano, fiolin eller gitar har vi sannsynligvis bare syv plasser tilgjengelig, påpeker rektoren.

MANGE GA OPP. At ventelistene ikke er lange i nabokommunen Øvre Eiker, hvor også alle korpsdeltakere blir tatt inn, har en spesiell forklaring.
-I 2005 opplevde mange at de hadde stått på ventelister i tre år. De ga rett og slett opp håpet om å komme inn. De gidder fortsatt ikke å søke, forklarer Liv Andersen i kommunen.
Kommunen har 50 elever på piano, 21 på fiolin og 15 på drama/teater. Ved at noen slutter dette året regner hun at det kan være mulig at de fire-fem som står på venteliste på piano og fiolin muligens kan få plass.

Øker kapasiteten. Gitar og piano står høyest i kurs i Lier. I fjor var ventelisten ved kulturskolen på totalt 50. Nå er den på 130.
-Vi øker kapasiteten fra 30 til 38 på gitar og kan dermed ta opp åtte-ni nye elever. Men bare her har vi 50 på venteliste. Nytt i år er at disse skal trekkes ut ved loddtrekning, forklarer rektor ved Lier kulturskole, Ingvard Leivestad.
Da han startet ved skolen i 1988 var det fem ansatte der og 120 elever. Nå har de 20 ansatte og 475 elevplasser.
-Søkningen til skolen viser jo at det er behov for ytterligere økte rammetilskudd. Men for tiden går det naturlig nok veldig mye penger til restaurering og utvidelser av skolene i kommunene. Og det er jo også viktig, avslutter han.