DRAMMEN: Elvefestivalen består av en gratis «folkefest» med gratisarrangementer i byen. Bak denne står Festivalstiftelsen Drammen.

Siden 2002 har en kommersiell konsertdel også vært fast post på programmet. For første gang tok Byen Vår Drammen (BVD) i år ansvaret for dette gjennom det nyopprettede selskapet Konsertdrift Drammen.

– Vi må være så ærlige å si at fredagen regnet bort. Det kommer vi nok til å merke på det økonomiske resultatet, og vi forventer nok et underskudd på konsertdelen, sier Tom Søgård, daglig leder i Byen Vår Drammen.

Fredagens konserter med blant andre deLillos og Morten Harket trakk 2.600. Ylvis og Donkeyboy toppet lørdagens program som fikk et publikum på 3.200.

Positiv egenkapital

Festivalstiftelsen Drammen har identisk styre som BVD. Etter overskudd hvert år siden 2003, gikk de på sitt første minusresultat i 2011. Regnskapet for fjoråret viser et underskudd på 496.000.

– Årsaken er todelt. En stor regning fra 2012 måtte kostnadsføres året etter. I tillegg var inntektene noe svakere enn forventet. Men vi har positiv egenkapital i stiftelsen og full kontroll i den økonomiske situasjonen, sier Søgård.

Tidligere ute neste år

Egenkapitalen i Festivalstiftelsen var 1,2 millioner i 2010, men er nå nede i 32.000 kroner. Også BVD gikk med underskudd (-245.000 i fjor), men har 2,2 millioner i egenkapital.

– Formålet er ikke å tjene penger, men å skape aktivitet i byen og gi gode opplevelser, sier Søgård.

– Det er et par forhold som er viktig å forandre på. Været kan vi ikke bestemme, men vi skal være tidligere ute med å booke artister og markedsføre arrangementet, sier festivalsjefen.