DRAMMEN: – Det har aldri blitt fullført slik det var ment å bli. Lenge før min tid har det vist seg at det ikke har vært mulig å få til. Det vi gjør nå er å stoppe en prosess det ikke ville kommet noe godt ut av, sier museumsdirektør Åsmund Thorkildsen til dt.no.

Drammens Museums styre har vedtatt å legge dette ned gjennom en styrt prosess for overføring til Marienlyst. Der er målet å styrke det eksisterende Hallingtunet.

– Målet vårt er å styrke Marienlyst på alle områder. Det var der friluftsmuseet egentlig skulle være og nå blir dette forsterket og realisert, sier Thorkildsen.

Overmoden beslutning

Museumsdirektøren mener beslutningen om å legge ned friluftsmuseet i Bragernesåsen er overmoden.

– Dette burde vært gjort for årevis siden. Nå har vi besluttet å sette i gang prosessen, sier han.

– Har dere gjort god nok jobb med friluftsmuseet?

– Vi har nedprioritert og avmusealisert det. Vi som sitter med helheten i museet har ting som er langt mer presserende, sier Thorkildsen.

Hus fra 1600-tallet

Friluftsmuseet består av 21 gamle tømmerhus, hvorav to er fredet. Husene dateres tilbake til 1600-tallet og fremover. Flere hus er gitt i gave, andre har museet kjøpt inn selv.

Det var i 1947 at Drammen kommune stilte 500 mål i Kobbervikskogen på Tangen til disposisjon for et friluftsmuseum. 15 gamle hus ble oppført, men museet som skulle ligne hva man hadde på Maihaugen på Lillehammer, ble aldri satt i system.

I 1960 foreslo kommune å flytte hele friluftsmuseet til Bragernesåsen ved Spiraltoppen der det sto ferdig midt på 80-tallet.

Museet består av Skustad landhandel, Langedragetra, Numedalstunet, en årebu fra 1700-tallet og et hallingloft.

Det var i et styremøte i 2010 at eieren, Drammens Museum, gikk inn for å omdefinere Friluftsmuseet fra å være et museumsanlegg til å bestå av en samling hus. Begrunnelsen var at de ikke ønsker å ivareta vedlikeholdet etter antikvariske retningslinjer.

I lengre tid har det pågått en diskusjon om forfallet på Friluftsmuseet.

Ordfører skal ha møte

– Jeg skal ha et møte med styret i Drammens museum til uken. Det sier ordfører Tore Opdal Hansen til Drammens Tidende.

– Jeg er opptatt av at vi kommer til god løsning for fremtiden til Friluftsmuseet i samarbeid med Buskeruds fylkeskommune som også har sine interesser i museet på Sprialtoppen.

– Før jeg vil uttale meg noe mer om Friluftsmuseets fremtid vil jeg ha møte med Drammens museum.

Går glipp av perle

Ståle Sørensen, bystyrepolitiker for Miljøpartiet de Grønne, mener å legge ned Friluftsmuseet i Bragernesåsen er helt omvendt av det han mener de burde gjort.

– Det er en potensiell perle som man går glipp av. Jeg mener fortsatt at det burde vært en egen enhet, men kan ikke se at Drammens Museum har mulighet til å prioritere det, sier Sørensen. MDG-politikeren mener man heller skulle flyttet samlingen fra Marienlyst til Bragernesåsen.

– Så skulle de rendyrket museet som et rent museum og kunsthall, sier han og forteller at han ønsker å følge det opp i bystyret.

Var planlagt større

Friluftsmuseet på Marienlyst var opprinnelig planlagt langt større enn det det fremstår som i dag.

Drammens Museum sendte ut dette i en pressemelding:

– For at bygdens byggeskikk og livsformer fortsatt skal kunne formidles på en førsteklasses måte, bør det styrkes med flere bygninger. For å få til det og for å kunne løse problemene knyttet til et friluftsmuseum på Bragernesåsen som dessverre aldri ble fullført, har museets styre i møte 14. oktober enstemmig vedtatt følgende:

«Museets styre vedtar å konsolidere og bygge ut friluftsmuseet på Marienlyst. Friluftsmuseet på Bragernesåsen legges derfor ned gjennom en styrt prosess for overføring til Marienlyst og tilbakeføring og/eller overdragelse av resterende bygninger. Museets ledelse følger prosedyren og tidsplanen for flytting og tilbakeføring som beskrevet i direktørens saksfremlegg «Friluftsmuseene på Drammens Museum - oktober 2015», datert 9. oktober 2015. Saksfremlegget blir som en følge av vedtaket i Sak Nr.12/15 offentlig og følger styrevedtaket. Den praktiske og økonomiske gjennomføringen av dette drøftes snarlig med Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune.»