Novembersolen flommer inn i Rådhusgalleriet i Oslo Rådhus og lyser opp utstillingen "Fra strek til form". En utstilling som presenterer en kunstnerfamilie gjennom tre generasjoner. Den profilerte latviske kunstneren Karush Akopian. Hans datter Lena Akopian, som sammen med sin kunstnerektemann Ashot Tonoian har slått seg ned i Drammen. Der opplevde de at datteren Astri, mot foreldrenes råd, valgte å følge i deres spor.

I BLODET. Kunstnerfamilien Tonoian-Akopian vil med utstillingen "Fra strek til form" vise at følelsen og trangen til å uttrykke seg visuelt ligger i blodet, og at det kanskje ikke er så tilfeldig at hver av dem valgte å gå kunstens vei. Lena Akopian opplevde en viss påvirkning fra foreldrene.
-Mor og far foreslo at jeg skulle begynne på kunstskole i femte klasse hjemme i Riga. Jeg likte det, etter hvert ble jeg kunstner, minnes Lena.
-Jeg ble advart mot å bli kunstner, både mamma og pappa var imot. Men er det ikke ofte slik at barn gjør det motsatte av det foreldrene vil, smiler Astri og gir moren en hjelpende hånd med bildene fra morfar Karush Akopian.

PROTEST. Karush Akopian ville fylt 80 år i år. Han var aktiv kunstner fra 1960 til han døde i 1982. Han var en kjent kunstner i Latvia, en nyskapende kunstner som gikk mot strømmen.
-Det var ikke lett å være kunstner under kommunistregimet. Sosialistisk realisme var den korrekte retning, men pappa var tro mot sine idealer og trosset regimet ved å uttrykke seg fritt i sitt kunstnerskap. Han var tidlig ute med nye teknikker. Motivene var en stille protest mot regimet, skjulte symboler som frihet og fred, sier Lena og holder opp et trykk av to fugler i bur med tittelen "Frihet".

FARGESTERK. Lena Akopian har arvet farens fargeglede. Hennes arbeider uttrykker ofte glede, frihet og sterke følelser. Ashot Tonoian stiller ut noen av sine vakre skulpturer. Han er inspirert av renessansen. Med sine store kunnskaper i anatomi blir hans skulpturer levende og emosjonelle. Hans sans for anatomi og vakre former har gått videre til datteren Astri. Hun debuterte på Novemberutstillingen allerede som 17-åring, som 18-åring kom hun inn på Statens Kunst og Håndverksskole. Der studerer hun nå på masternivå. På utstillingen viser hun sin glede over å utforske nye muligheter med arbeider over et bredt spekter fra smykker og objekter til klassiske og moderne skulpturer. Utstillingen er ikke salgsutstilling og varer til 3. desember.