MODUM: Puddelen Bruse løper i sikk-sakk over tunet.

- Nå har Bruse ventet lenge på alle som skal komme og leke med ham, sier Tone Sinding Steinsvik, Bruses matmor og Blaafarveværkets direktør.

Med det røde tørkleet rundt halsen og den velfriserte pelsen, er Bruse like begeistret som dagens gjester:

Kulturfolket fra hovedstadsavisene, de forgangne regjeringslederne, de høyst aktive pengegiverne, kunstkjennere med briller på nesen og manus i hånden, kunstnerkollegaene  og dagens utstillere da selvsagt, som snart skal møte dagens taler.  

Alle står på rekke og sier "God dag" og "Gratulerer" til Sinding Steinsvik etterfulgt av en klem som er akkurat kort nok til at alle kan få.

SE BILDER FRA ÅPNINGEN HER

Furuholmen med tresnitt

En av årets utstillere er Magne Furuholmen, som stiller ut tresnitt tilbake fra 1995.

- Det er alltid litt spennende å stille ut bilder, særlig med disse som ikke har vært stilt ut på en stund, sier Furuholmen før han går inn i Glasshytta der åpningen skal være.

Der er også blant annet Toppen Bech, Kåre Willoch, Ulf Erik Knudsen, Morten Viskum, Jørund Rytman, Kjell Magne Bondevik, Knut Olav Åmås og Harald Stanghelle

LES OGSÅ: – Første kinofilm på snø i Sør-Norge

- Vått og spennende

Tone Sinding Steinsvik la i sin velkomstale vekt på den lange industritradisjonen til Blaafarveværket, og om hvordan verket ble til et museum og kunstgalleri.

Etterhvert har det blitt en tradisjon for Blaafarveværket å ha utstillinger som blander samtidskunst med eldre verker. Sinding Steinsvik brukte derfor vannets betydning for verkets drift, som et bilde på Blaafarveværkets ambisjoner som utstillingssted.

- Vi skal gjøre det tørre stoff vått og spennende, sa Sinding Steinsvik.

Årets utstillinger

Årets hovedutstilling på Blaafarveværket tar for seg syv kvinnelige malere fra slutten av 1800-tallet: Harriet Backer, Kitty L. Kielland, Asta Nørregaard, Marie Tannæs, Signe Scheel, Elisabeth Sinding og Marie Hauge. Fire av dem har til dels blitt glemt for ettertiden.

Samtidsskulptør Nina Sundbye stiller ut skulptører av Ibsens figurer, som et apropos til de kvinnelige malerne.

På åpningen satt Marit Lange kvinnene i en kunsthistorisk kontekst, mens Harald Stanghelle holdt en essayistisk hyldningstale til Nina Sundbye.

Tommy Sørbø fortalte om sin fascinasjon for Theodor Kittelsens arbeider, som også er utstilt på Blaafarveværket.

Den formelle åpningen var det Vibeke Mohr fra Norsk kulturråd som stod for.

LES FLERE KULTURNYHETER