DRAMMEN: KrF og Venstre, samt noen få fra Høyre og Frp stemte imot forslaget, mens Arbeiderpartiet stemte for. Dermed ble det flertall for å innføre aldersgrensen.

– Vi synes det er grenser for hvor mye det offentlige skal bestemme over folks privatliv. Det er mye som er usunt, og individene må selv ta ansvar for sitt eget liv og helse, sier Ulla Nordgarden i Venstre til Drammens Tidende. 

Del på Facebook

 Dette synet deler også Fremskrittspartiets Jørund Rytman.

– Ryggmargsrefleksen min sier at det er noe hver enkelt selv burde vurdere, sier han.

– Hvis man innfører denne 18-årsgrensen, vil det fjerne alt som heter selvbetjening, og det vil bety at mange solarier i distriktet vil bli nødt til å legge ned, sier Nordgarden i Venstre videre.

En innstilling vil bli sendt til Helse- og omsorgsdepartementet, som for tiden har saken ute på høring. Fristen for uttalelse er satt til 24. april, og hvis de fleste kommuner sier ja til innføring av aldersgrense, kan dette bli et faktum til høsten.