Betydelige midler til Tingstua i Hokksund og mobildekning i Finnemarka

Stiftelsen Tingstua i Hokksund og mobildekningen i Finnemarka får betydelige midler fra Sparebanken Øst gjennom støtte ordningen Spire.