OSLO: Arbeidet med Norsk Ordbok 2014 begynte i det små på 1930-tallet, lenge, lenge før dagens prosjektdirektør ble født.
Men med penn og papir som eneste verktøy gikk det både smått og seint, og på 1990-tallet var bare tre bind i boks.

Del på Facebook

– Alle så at noe måtte gjøres, sier Åse Wetås, som daglig pendler fra Drammen til Universitetet i Oslo for å samle de norske språktrådene for oss og for ettertiden.

Kulturdepartementet og UiO inngikk et forpliktende samarbeid og et spleiselag i 2002, og med dataalderen kunne ordsamlerne trappe opp tempoet.

– Det gjorde underverker, sier Åse Wetås.

– Alt som før lå på arkivkort er nå samlet i databaser. Målet er å sette punktum for siste bind, nummer 12, til grunnlovsjubileet i 2014.

Tok roret

Åse Wetås begynte i jobben som redaksjonsassistent for Norsk Ordbok i 2005. Tre år senere overtok hun roret for ordet, og nå er det Åse som bestemmer.

– En utrolig artig jobb, stråler prosjektdirektøren og berømmer et godt arbeidsmiljø, der folk jobber tett i team og der alle brenner for jobben.
28 redaktører og 300.000 ord skal Åse holde styr på for at det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet skal få sitt komplette oppslagsverk.

– Ordbøkene rommer alt mellom himmel og jord, pluss litt til, fra alle livets områder, fra innvoller og slakt til astronomi. Det ligger ganske mye etterretning og detektivarbeid bak hver forklaring og hver stedsangivelse.

Smertefulle valg

Tekstforfatterne må holde seg på den smale sti og gjøre temmelig brutale valg. Det er trangt om plassen i ordbøkene.

– At norsk er et fattig språk er en misvisende myte. Snarere tvert imot, understreker Åse Wetås.

– Norsk er ganske rikt. Vi har oppdaget av det fins veldig mange ord for sjuskete damer på norsk, for eksempel! ler hun.

Ordarbeiderne gjør hardhendte prioriteringer for å skvise 600.000 ord ned til det halve.

Norske hverdagsord skal fylle de 12 bindene, ord med røtter fra byer og bygder over hele landet. Nedre Buskerud, med både Drammen og Lier, Eikerbygdene, Modum, Røyken og Hurum, er godt representert mellom permene.

Nye popper opp

Utfordringen er at hverdagsspråket jo endrer seg hele tiden. For ikke mange år siden var tsunami et ukjent ord for de fleste nordmenn. Nå kjenner alle det, og tsunami må finne sin naturlige plass i ordbøkene.
Åse Wetås frir gjerne til språkentusiastene.

– Vi samler fortsatt inn ord, så ta kontakt, oppfordrer hun.

Norsk Ordbok 2014 kommer på nett fra høsten og blir tilgjengelig via en egen hjemmeside.