Se hva kulturen får

VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM: Morten Viskum er daglig leder av Vestofssen Kunstlaboratorium som får 2.710.000 kroner på forslaget til statsbudsjett 2017.

VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM: Morten Viskum er daglig leder av Vestofssen Kunstlaboratorium som får 2.710.000 kroner på forslaget til statsbudsjett 2017. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Statsbudsjettet er lagt fram, her er oversikten over kulturpengene i vårt område.

DEL

BUSKERUD: Både Brageteateret, Blaafarveværket, Buskerudmuseet, Drammens Museum og Vestfossen Kunstlaboratorium får midler i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 som ble lagt fram i formiddag.

Dette får de i statsbudsjettet for 2017, med tall fra 2016-budsjettet i parentes.

Vestfossen kunstlaboratorium: 2.710.000 (2.667.000)

Brageteatret: 14.530.000 (14.283.000)

Blaafarveværket: 9.840.000 (9.670.000)

Drammens Museum: 7.700.000 (7.570.000)

Buskerudmuseet: 21.570.000 (21.200.000)

Den regionale filmsatsingen for hele landet, der også Viken filmsenter med hovedsete i Drammen er med, bevilges 75.720.000.

-Akkurat som forventet

Morten viskum, daglig leder for Vestfossen Kunstlaboratorium, er forteller at tilskuddet på 2.710.000 kroner er helt i tråd med det de har fått signaler om.

– Det er akkurat som forventet. Vi er ikke misfornøyde eller fornøyde, sier han.

Viskum forteller at de står foran et utfordrende år neste år, men har heller ikke beregnet å få noen økning over statsbudsjettet nå.

– Støtet vårt kommer denne høsten og fram mot neste statsbudsjett, sier han.

INGEN STOR ENDRING: Blaafarveværket på Modum var en av fjorårets kulturbudsjettvinnere, i år er det ingen stor endring i tilskudd.

INGEN STOR ENDRING: Blaafarveværket på Modum var en av fjorårets kulturbudsjettvinnere, i år er det ingen stor endring i tilskudd. Foto:

Blaafarveværket på Modum var en av de lokale kulturbudsjettvinnerne i fjor, med rundt 1 million i økte, statlige midler. I år er ikke økningen på samme nivå, de får 9.840.000 kroner mot 9.670.000 i fjor.

– Det er trange tider og vi var ekstra heldige i fjor med 1 million som var veldig, veldig viktig for oss, sier Tone Sinding Steinsvik administrerende og kunstnerisk direktør.

Men hun legger ikke skjul på at hun gjerne skulle hatt noe økning i statlige midler i år også, blant annet skulle økte midler gått til å utvikle pedagogisk tilbud.

– Vi håper jo at vi skal bli hørt, kanskje til neste år? sier Sinding Steinsvik.

Fjorårets budsjettvinner i vårt område var Viken Filmsenter med hovedkontor i Drammen. Daglig leder Ånund Austenå forteller at det ikke ligger an til noen store endringer i statlige bevilgninger for Viken Filmsenter i år.

– Vi er fornøyde, sier han.

I dag eies Viken Filmsenter av fylkeskommunene Buskerud, Akershus, Østfold og Vestfold. I statsbudsjettet går det fram at Oslo kommune ønsker å gå inn som eier, det vil i så fall bevilges 4 millioner kroner ekstra til et filmsenter i Oslo.

Første budsjett som kulturminister

Forslaget til kulturbudsjettet for 2017 er det første etter at Linda Hofstad Helleland, som bor i Drammen, ble kulturminister.

Ifølge en pressemelding er forslaget til kulturbudsjett for neste år på til sammen 13,5 milliarder kroner, noe som er 465 millioner kroner høyere enn 2016.

Kulturell og kreativ næring, kulturarv og tilrettelegging for flere finansieringskilder til kulturlivet er regjeringens tre hovedsatsinger i forslaget til budsjett for neste år.

– Kultur, idrett og frivillighet fyller livene våre med innhold. De gir oss sterke fellesskap i hele landet. Det er viktig for regjeringen med god offentlig finansiering av det som er viktig for oss. I budsjettet for 2017 prioriterer vi å løfte den kreative næringen. Regjeringen foreslår å bevilge over 70 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for vekst og utvikling i kulturell og kreativ næring, og styrke kunstnernes muligheter for økte inntekter. Satsingen omfatter alle uttrykk, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

FLERE BUDSJETTSAKER:

Nytt sykehus i Drammen er på statsbudsjettet

Dobbeltspor til Hokksund, men ingen penger

Får penger til flomsikring

Artikkeltags