Brageteateret vil flytte til Sundland. Har for lengt vokst ut av lokalene på Union

Teatret ønsker seg ikke et teaterbygg i klassisk forstand. - Vi vil heller bruke ressurser på å lage teater enn å drifte et teaterbygg.