24. juni i 1881 ble hæren satt inn mot streikende sagbruksarbeidere. Det var arbeiderne på Hotvedt Dampsag som la ned arbeidet, og 23. juni stormet streikende arbeidere de bruk som fortsatt var i gang for å få arbeiderne der til å streike.
Da to arbeidere ble arrestert oppsto det voldsomme demonstrasjoner foran politistasjonen på Bragernes Torg. Politimesteren ga til slutt etter og løslot de to fangene, men hæren ble kalt inn fra Kristiania, og dagen etter ankom 120 soldater byen.
To nye arbeidere ble arrestert og det kom til kraftige sammenstøt mellom soldatene og de streikende. Da borgermester Bang selv ble rammet av steinkast, ble seks skarpe skudd avfyrt. En knapt 16 år gammel gutt, Martinius Tømmeraas, ble drept. En annen arbeider døde senere av skadene han pådro seg.
Dette var første gang etter 1814 at nordmenn var blitt angrepet og drept av norske soldater, og første gang norske arbeidere var blitt drept av myndighetene under streik. Denne episoden var den direkte foranledningen til at Per Sivle skrev romanen "Streik".
Kilde: Drammen byleksikon/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.