Jonas Fjeld holder gratis livekonsert for byens innbyggere i regi av Drammens Tidende, Drammen kommune og Byen vår Drammen. KulturAid kaller de det.

På forsiden av samme avis forteller han så at han vurderer å permittere seg sjøl fordi næringsgrunnlaget hans er revet bort. Noen dager tidligere kunne avisa fortelle at ingen av de 6000 ansatte i kommunen er permittert. Og jeg tviler på at de som arrangerer KulturAid gjør dette på dugnad. De har full lønn.

Som forfatter kjenner jeg at det vrir seg i meg. Jeg veit ikke hva du jobber med. Kanskje du er lærer, tannlege, sykepleier, tømrer eller jobber som renholdsarbeider. Men jeg veit én ting. Drammen kommune har ikke spurt deg om du kan komme og fikse tenner eller ordne elektrisk anlegg gratis for å promotere deg sjøl eller stille opp for innbyggerne.

Når du gjør en jobb, så får du betalt. Og når Drammen kommune og samarbeidspartnerne kaster seg på veldedighetsbølgen og tilbyr: «Drammens kulturliv hjem til deg via live-sendinger og opptak,» så burde de verdsette åndsverk og ikke invitere kunstnerne til gratisjobbing mot å tigge tilhørerne om betaling.

Jeg hadde flere ordspill på KulturAid, men endte opp på at KulturRaid var mer politisk korrekt enn KulturAids.

Kunstnere er blant de yrkesgruppene som er hardest økonomisk rammet av koronapandemien. Sjøl har jeg tapt 60-70 prosent av inntekta sammenliknet med våren i fjor. Det er ikke bare fordi vi får kansellert opplesninger, konserter, utstillinger, foredrag og kurs, men fordi hele markedet for framtidige oppdrag er borte.

Jeg elsker de digitale mulighetene for å formidle kunst og kultur. Men jeg synes det er provoserende og trist at tre seriøse aktører i byen ikke verdsetter profesjonalitet høyere. De eneste som gjør en faktisk dugnad her, er jo kunstnerne – som allerede er hardt rammet. Det er verken bærekraftig eller solidarisk.

Hvis Drammen kommune og samarbeidspartnerne faktisk bryr seg om kunstnerne sine og ønsker et sterkt kulturliv i Drammen også i framtida, så hadde dette vært en ypperlig mulighet til å faktisk frigjøre midler og betale utøverne for oppdragene.

Det er forskjell på at kunstnere sjøl tar initiativet til en kulturell dugnadsaksjon og at folk som ikke er økonomisk berørt av krisa, ber dem stille på dugnad og jobbe gratis. I beste fall var det et lite gjennomtenkt initiativ – i verste fall er det utnyttelse av kunstnere i en veldig sårbar situasjon.

Jeg opplever at initiativtakerne har en dobbelt agenda. På den ene siden vil de promotere og hjelpe kunstnere i en vanskelig situasjon, men de har også en agenda om å tilby innbyggerne kulturopplevelser av høy kvalitet. De er bare ikke villige til å betale for det.

Jeg kjente på det sjøl da jeg blei invitert – det var ubehagelig å takke nei. Kommunen, og da især bibliotekene, er normalt en viktig arbeidsgiver for forfattere. Men jeg synes det er uheldig at det ikke utvises større respekt for profesjonalitet og åndsverk.

Hvis ingen kan leve av å være forfatter, har bibliotekene ingen bøker å fylle i hyllene. Og jeg har dessverre ikke anledning til å ta på meg gratis oppdrag – særlig ikke nå.