Ungdom har rett på en fritid med mening. Det kan vi få om vi lovfester retten til ungdomstilbud i alle kommuner.

Ungdomstilbud er så mangt. Hun som lærer deg å lage radio eller spille biljard. Han som spør om alt egentlig står bra til. De andre ungdommene som har tid og lyst til å spille kort eller prate med akkurat deg. Fritidsklubben, eller ungdomskulturhuset, tilbyr alt dette.

Fritidsklubben er ikke bare et sted å være, det er også sted å utforske og lære nye ting. Det er sted å oppdage hvem du er. Det er et sted å finne nye venner. Et sted å finne ut hvor du hører til. For noen er det også et sted å bli hørt, og møte den som verken er en forelder eller en lærer, men noe midt imellom.


En god fritidsklubb er ikke gratis. Det krever ordentlige lokaler, penger til utstyr og det krever kvalifiserte voksne. Men det er en billig måte å legge til rette for en bedre hverdag. Det er en billig måte å gi mulighet for fellesskap og kreativitet. Og – det er en billig måte å gi han eller hun som trenger det litt ekstra oppfølging. En god og veldrevet ungdomsklubb er god samfunnsøkonomi.

Tilbudet til ungdom i Buskerud er svært varierende.

SV på Stortinget foreslår nå å lovfeste retten til ungdomstilbud i hele landet. Det skal sikre at alle ungdommer får tilgang til åpne møteplasser med aktiviteter, mulighet til å delta i sportsaktiviteter og tilgang til kulturaktiviteter til en rimelig pris.

Kommunene i Buskerud trenger ikke sitte og vente på at politikerne i Oslo skal vedta politikk. Vi kan ta grep allerede nå. I Barnekonvensjonen som er en del av norsk lov, slås barnets rett til hvile, fritid og til fritt å delta i lek, kulturliv og kunstnerisk virksomhet fast.

Åpne, gratis fritidstilbud, som fritidsklubber og ungdomshus er ifølge Ungdata den nest største fritidsarenaen for ungdom i dag. I Buskerud fins mange gode fritidstilbud en rekke steder, men det er stor variasjon fra kommune til kommune. Noen kommuner har åpne fritidsklubber hver dag, mens andre har åpent bare to dager i uka. Antall timer det er åpent per uke varierer også mye, fra 2,5 til 10 timer og antall åpne uker i året varierer fra 20 til 30.

Det varierer også veldig hvor mye penger kommunene bruker på fritidstilbud både i egen regi og i tilskudd til frivillige lag og foreninger. Derfor må vi styrke kommuneøkonomien med midler spesielt rettet mot fritidstilbud til barn og unge.

Vi vil at uansett hvor i Buskerud du vokser opp, så skal du huske ungdomstiden din som meningsfull og full av muligheter. Derfor vil SV satse på ungdom i hele landet.

Finn tall for din kommunen her: https://www.ssb.no/statbank/table/12063/tableViewLayout1/

LES OGSÅ: