«Kulturytring Drammen» skal få Drammen som sted og kulturby til å skinne i et nasjonalt lys

Av

Drammens Tidendes spaltist Siri Narverud Moen etterlyste i en kronikk det lokale innslaget i Norsk Kulturforums nyskapning Kulturytring Drammen (se faktaramme). I dette innlegget får hun svar.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Norsk Kulturforum er kanskje ikke lommekjent på Åssia, men for oss er ikke Drammen noe ossia. Drammen er hovedmelodien. Kulturytring Drammen skal være en nasjonal arena for kulturpolitikken, og da vi i Norsk Kulturforum skulle finne oss en samarbeidspartner, var valget enkelt. Det falt på Drammen.

Drammen kommune har arbeidet strategisk og godt med kulturpolitikken i kommunen over mange år. Ja, faktisk så godt at juryen for Norges kulturkommune belønnet kommunen med prisen Norges kulturkommune 2019. At kommunen ønsket å bli med på laget, var derfor en stor glede for Norsk Kulturforum, og sammen har vi satt oss som mål å bygge opp Norges første kulturpolitiske arena. Mandatet er nasjonalt. I 2021 skal Drammen bli sentrum for et nasjonalt perspektiv på kulturdebatten.

Les Siri Narverud Moens kronikk om Kulturytring Drammen her:

Kulturytring Drammen skal med sine ambisiøse mål samle hele kulturlivet i Norge til en nasjonal kulturpolitisk debatt. Et kulturpolitisk hovedprogram skal settes sammen i samarbeid med et nasjonalt programråd. Det skal settes overordnede, nasjonale kulturpolitiske spørsmål på agendaen, spørsmål man kjenner seg igjen i, uansett hvor man befinner seg i landet.

Det har derfor aldri vært vår intensjon at Drammen skal fortelle sin historie gjennom hovedprogrammet. Likevel er det selvsagt at vi skal trekke Drammens historie, lokale profiler og talspersoner for byens mangfoldige kulturliv inn i hovedprogrammet for å diskutere nasjonale spørsmål. Våre samarbeidspartnere, Drammen kommune og Viken fylkeskommune, sitter på nettopp den kunnskapen Siri Narverud Moen etterspør i sin kronikk. De kjenner kulturlivet i Drammen inn og ut, og er koblet tett på prosessen. Vi mener derfor at den stedskunnskapen som etterlyses i programrådet, blir forvaltet andre steder i organisasjonsstrukturen.

Den viktigste delen av Kulturytring Drammen er ikke hovedprogrammet. Det åpne kulturpolitiske programmet er selve kjernen i den demokratiske arenaen. Der hovedprogrammet skal se på de store linjene nasjonalt, har vi invitert det nasjonale organisasjonslivet på kulturfeltet, kommuner og fylkeskommuner, statlige etater og direktorater, utdanningsmiljøer – lista fortsetter – til selv å sette den kulturpolitiske agendaen på arenaen gjennom det åpne programmet.

Vi håper at aktører fra hele landet, og ikke minst fra Drammen, ønsker å delta gjennom å løfte temaer til debatt og dele av sin kunnskap. Kulturlivet selv er helt sentralt for å fremme den nasjonale debatten om kulturpolitikken.

Og ja, det er sant at litt vil det koste. Som arrangør med en administrasjon på 2,1 årsverk har vi ikke mulighet til å arrangere tre dager med programposter uten å invitere til spleiselag med organisasjoner og aktører i kulturlivet. I det kunstneriske programmet skal alle deltakere og innslag honoreres. Dette tar vi på vår kappe.

Det vi også gjør, er å bruke ressurser på å skape arenaen, legge til rette for en møteplass i en kulturby av store dimensjoner, der kulturlivet, både lokalt, regionalt og nasjonalt får anledning til å påvirke og sette agendaen både for den kommunale, fylkeskommunale og nasjonale politikken.

Så hvorfor er det ingen fra Drammen i programrådet? Vårt ønske var å sette sammen et råd med representanter fra et mangfold av kunst- og kulturuttrykk, mennesker med ulike rolle og posisjoner, med forskjellige perspektiver. Her mener vi at vi har lyktes godt.

Selvsagt finnes det personer i Drammen som kan representere dette, men programrådet for 2021 er nøye valgt ut fordi vi mener de samlet sett best vil representere det mangfoldet vi trenger både for å sette sammen et godt program med flere perspektiver, og at de kan være ambassadører for denne nye arenaen det første året den gjennomføres.

For i 2021 skal Kulturytring Drammen etableres som den nasjonale arenaen der kunst og kultur løftes opp på et høyere politisk nivå, og da er det nasjonale perspektivet vesentlig. Drammen er en kulturby av nasjonalt format, og Norsk Kulturforum mener at dette er med på å løfte Kulturytring Drammen som arena opp, utover det lokale og regionale. Og derfor falt også valget på Drammen. Vi mener byen er i stand til å bære det nasjonale ansvaret som representant for kulturlivet som helhet – og i kraft av sin status som kulturby gi legitimitet til og romme en nasjonal arena med et nasjonalt orientert programråd og hovedprogram.

Kulturytring Drammen blir gjennomført i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Begge aktører er tungt representert i styringen av prosjektet gjennom vår felles styringsgruppe. Videre gjennomføres prosjektet i tett samarbeid med administrasjonen i kommunen. I tillegg til dette har vi invitert ulike næringsaktører i Drammen til å sitte i en ressursgruppe for arenaen.

Selvsagt skal både publikum og kulturaktører i Drammen føle seg inkludert og sett på arenaen, og det vil sikres gjennom vårt samarbeid med de ulike aktørene, gjennom det kulturpolitiske hovedprogrammet, det åpne kulturpolitiske programmet og det kunstneriske programmet. Ringvirkningene er selvsagt også positive. Ved å være en nasjonal arena for Drammen, drammenserne og regionen tilføres midler til både næringslivet, og kunst- og kulturaktørene i Drammen.

Å bygge en nasjonal arena tar tid, og det kreves tålmodighet både fra oss arrangører, men også fra dem som skal oppleve arenaen. Vi ber derfor om tillit fra drammenserne til både oss som nasjonal arrangør og våre lokale samarbeidspartnere. Med de beste intensjoner ønsker vi å bygge opp en nasjonal arena hvor både Drammen som sted, og kulturby, og hvor drammenseren selv skal få skinne i et nasjonalt lys.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags