Akkurat idet skoleferien startet kom nyheten fra regjeringen om at de vil innføre karakterbasert inntak til videregående opplæring. De kaller det fritt skolevalg, men i realiteten er det helt fritt valg for de få med de aller beste karakterene.

Her overkjører regjeringen lokaldemokratiet, og muligheten til å bestemme en inntaksordning som er tilpasset det enkelte fylke. Og de overkjører mange elevers utdanningsmuligheter. Et konkurransebasert inntak vil skape større forskjeller både mellom elever og mellom skoler, og lengre reisevei for mange av elevene.

Vi er opptatt av at alle våre ungdommer gis et godt tilbud, og kortest mulig reisevei. Det har vi en inntaksordning som sikrer, men det vil nå Guri Melby stanse. Det er i tillegg i strid med de faglige rådene fra Utdanningsdirektoratet, som mener vi best løser dette lokalt.

Karakterbasert inntak kan skape større forskjeller i videregående utdanning. Venstres inntaksordning er basert på konkurranse og gir de med best karakterer muligheten til å velge skole helt fritt. De som ikke har høye nok karakterer til å konkurrere kan ende opp som ufrivillige pendlere til en skole langt unna. Ordningen kan også bidra til at flere distriktskoler blir nedlagt.

Dette er altså et «fritt skolevalg» for de med best karakterer. For alle andre blir dette en ordning med færre muligheter. I Viken har vi en ordning som sikrer at flest mulig skal fullføre og bestå videregående. Alle våre ungdommer kan søke på den skolen de måtte ønske, men i vekting mellom reisevei og karakterer vil den som bor nærmest bli prioritert. Ingen inntaksordning er helt perfekt, men målet må være at flest mulig kommer inn, fullfører og består utdanningen. Mer konkurranse og lenger reisevei, bidrar ikke til det.

Vi er overrasket over at regjeringen velger å overstyre lokale myndigheter på denne måten, spesielt fordi innføringen av ordningen vil være avhengig av hvordan det går i stortingsvalget til høsten.

Nyheten fra regjeringen kom like før fellesferien. Det er en usedvanlig dårlig timing å komme med slike endringer nå. Elever og ansatte i skolen har stått i et krevende år. Tusenvis av elever venter i spenning på årets inntak. Å skape mer tvil og usikkerhet for framtida nå, er ingen tjent med.