17. november 2022 markeres årets likelønnsdag.

Denne dagen har kvinner jobbet 87,9 prosent av året, som tilsvarer kvinners andel av menns årslønn. Det betyr at fra 17. november og ut året jobber kvinner gratis.

Vi kan spore en liten framgang fra i fjor på hele to dager, da likelønnsdagen i 2021 var 15. november. Utviklingen går altfor seint, og med dette tempoet vil det ta 50 år før kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønn.

Det er et paradoks at i verdens mest likestilte land har vi et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked. Vi ser at i kvinnedominerte yrker får man dårligere betalt, og tillegg vet vi at det er stor grad av deltid i disse yrkene.

Kampen for likelønn er en kamp for likestilling. Det er en kamp for at døtrene våre, og deres døtre, skal ha de samme mulighetene som guttene de vokser opp med. Skal vi godta at de når pensjonsalder før vi får reell likestilling i Norge?

Nei, nok er nok. Kvinners arbeid er like verdifullt som menns, og skal verdsetter deretter.