Fredag fikk jeg og mange andre foreldre med barn i private barnehager en e-post fra barnehagen sin om at den stenger kl. 14.00 førstkommende onsdag, tre timer før ordinær stengetid. Stenginga gjøres for å markere motstand mot de foreslåtte endringene i pensjonstilskuddet til private barnehager, og er organisert av arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Private barnehagers landsforbund (PBL).

PBL som arbeidsgiverorganisasjon ber altså medlemsbarnehagene sine om å stenge en lovpålagt velferdstjeneste som et ledd i en politisk markering. PBLs protest går ut over dem som benytter seg av den lovfesta retten de har til barnehageplass.

Barnehagene i Norge er finansiert av det offentlige i tillegg til foreldrebetaling. Likevel velger PBL å markere seg politisk ved å stenge ned et tilbud som foreldrene og det offentlige har betalt for. Protesten arbeidsgiverorganisasjonen nå ber barnehagene være med på, går ut over barnas tilbud, og tvinger foreldre til å ta ut avspasering el.l. fordi de må hente lenge før en normal arbeidsdag er over.

Informasjonen som har blitt sendt ut til foreldre i landets private barnehager, er konstruert for å gi misvisende informasjon om endringene i pensjonstilskuddet. Mange har fått et brev der det vises til hvor mye barnehagen vil miste av tilskudd, og at dette vil gå utover tilbudet til barna.

Dette stemmer ikke med den informasjonen man kan få om finansiering av private barnehager i for eksempel Storberget-rapporten, Du er henta. Private barnehager er i dag finansiert gjennom foreldrebetaling og en stykkprisfinansiering basert på kommunale utgifter per barn. I tillegg får barnehagene et pensjonspåslag som inntil nå har vært på 13 prosent. Nå settes det ned til 10 prosent.

Det var allerede foreslått et nedtrekk til 11 prosent av forrige regjering. Bakgrunnen er at mange private barnehager over lengre tid har fått mer i tilskudd til pensjon enn de har hatt i pensjonsutgifter. I 2019 var den samla overbetalingen på 929 millioner ifølge en rapport fra Telemarksforsking.

Det er de store kjedene som har tjent mest på ordninga, fordi de jevnt over har de laveste utgiftene til pensjon. Det er derfor uærlig å skrive at regjeringas kutt vil gå utover tilbudet til barna, og at aksjonen handler om at barna er viktigst. Forslaget i statsbudsjettet handler om at staten skal unngå å bruke mer penger på pensjonstilskudd enn det barnehagene reelt sett bruker på pensjon. De ansatte vil fortsatt få den pensjonen de har rett på. De eneste som taper på dette er de store kjedene, som har tjent seg rike på pensjonstilskudd de ikke har bruk for.

Det er også viktig å vite at det er kommet på plass helt nye vilkår for søknader for barnehager med høye pensjonsutgifter. De har krav på å få dekt ekstra pensjonsutgifter utover pensjonspåslaget. Det betyr at nedtrekket i pensjonstilskuddet er langt mindre dramatisk enn det PBL gir uttrykk for i informasjonsbrevet til foreldrene.

Med dette som bakgrunn vil jeg oppfordre PBL til å avblåse markeringa og la barnehagetilbudet i de private barnehagene gå som onsdag. PBL skal selvfølgelig få anledning til å protestere på et forslag de er uenige i, men de bør la foreldre og barn få slippe å bli brukt som et middel i en politisk markering som handler om noe helt annet enn at barna er de viktigste.

LES OGSÅ: