Siden Høyre innførte fraværsgrensen i 2016 har fraværet i norsk skole sunket med 27 prosent. Likevel ser jeg flere ulemper ved ordningen, men løsningen er ikke å fjerne fraværsgrensen, heller endre den.

I Norge har vi en fastlegekrise der legene er overarbeidet, og antallet leger er for få. Dette medfører at ventetiden for å få legetime er for lang.

Vi elever opptar legetimer som kunne vært brukt på mennesker som trenger hjelpen mer enn oss, men timene blir heller brukt på oss unge fordi vi er redde for å ikke få vitnemål. Noen saker er akutte, andre er ikke. En legeerklæring fordi jeg har vondt i magen er ikke akutt. Derfor burde vi lette på trykket til fastlegene ved å la helsesykepleiere skrive legeerklæring.

I tillegg koster det penger å få en legeerklæring. Det blir 223 kroner for et ark hvor det står at du er syk. Dette har gjort at enkelte elever er redde for være syke fordi de ikke vet om familien har råd til å betale egenandelen.

Den 6. oktober ble statsbudsjettet for 2023 offentliggjort. Der kommer det fram at regjeringen ønsker å øke egenandelen på legetimer med tre prosent, og i tillegg øke egenandelstaket for å få frikort med fire prosent.

Denne regjeringen gjør det dyrere å være syk, og dette går dessverre ut over oss elever. Flere unge nedprioriterer helsen sin ettersom prisen for legeerklæring er for høy. Prisene øker, strøm blir dyrere, renta går opp og enda flere familier sliter med å få endene til å møtes. Er det da riktig at enda flere elever kommer syke på skolen fordi de er redde for at familien ikke kan betale egenandelen? Det synes ikke jeg.

Fraværsgrensa er viktig for å stille krav til eleven, og for å holde fraværet lavt. Selv om jeg ser ulemper ved ordningen, så løser man ikke problemene ved å fjerne fraværsgrensa. Derfor vil vi i Unge Høyre la helsesykepleieren på skolen skrive legeerklæring slik at det blir gratis for elevene, noe som vil redusere fastlegenes arbeid og gi alle elever like muligheter til å få en rettferdig karakter.