En kommune er i ferd med å gå mot sin ende, Nedre Eiker, gjennom å bli en del av nye Drammen. Vemod preget det siste kommunestyremøtet.

Striden omkring kommunesammenslåing har preget vårt arbeid i kontrollutvalget de siste årene. Som leder av utvalget har det vært en påkjenning, med nattevåk og bønn om å treffe riktige svar, etter revisjonens arbeid. Men med respekt for mindretallet i utvalget, vil jeg ydmykt gjøre uttrykk for at jeg opplever ro i det standpunktet jeg hele tiden har hatt, både etter revisjon og etter høring i Adventistkirken.

Når vi nå blir en del av nye Drammen er vi stolte av bygda vår og Mjøndalen fotball, som berget plassen i øverste divisjon med seieren mot Vålerenga søndag. Vi ønsker å være en produktiv bydel av nye Drammen, med et fortsatt rikt kultur- og kirkeliv, preget av varme og kjærlighet.

Nå er ordfører Monica Myrvold Berg og rådmann Elisabeth Enger klare for å ta ansvaret for nye Drammen. La oss alle som har lært å be være med på å holde deres hender oppe. Jeg utfordrer også alle kirker og menigheter til å ha dem med i deres bønner, når dere samles til gudstjeneste og bønn. La de kjenne at det er noen som ber for dem, i deres sikkert både utfordrende og vanskelige oppgave i å lede både bystyret, administrasjonen og alle tjenester.

Be også om fordragelighet og gode relasjoner mellom politikerne, sammen med konstruktive debatter, med respekt for hverandre. At de mer må se på hverandre som medspillere på samme lag, som skal «vinne» hele nye Drammen.