Som en muslimsk innbygger i Drammen og en dedikert drammensborger, kjenner jeg en dyptfølt nødvendighet av å ta opp et voksende problem: koranbrenning.

Drammen, en by som puster mangfold, inkludering og samhold. Et sted hvor kulturer smelter sammen og lager en unik blanding av historier, erfaringer og håp.

Koranen

Koranen er en arabiskspråklig tekst som i islam regnes som en samling åpenbaringer sendt fra Gud til profeten Muhammad.

Som islams fremste grunnkilde har Koranen stor religiøs, historisk og kulturell betydning. Den regnes også som et sentralt litterært skrift. Koranen er inndelt i 114 surer (kapitler) av ulik lenge. Hver sure er delt inn i kortere deler som kalles ayaer (vers).

Kilde: Stor norske leksikon

For mange nordmenn er det kanskje bare papir som brennes, men for muslimer er det et dypt kutt i det åndelige identitet. Det er ikke bare en bok som brenner, men det er en følelse av tilhørighet, aksept og respekt som forsvinner i flammene.

Ved denne anledning vil jeg uttrykke Partiet Sentrums klare holdning: Selv om vi står støtt ved ytringsfriheten, mener vi at denne friheten ikke skal misbrukes for å skade eller håne en hel muslimsk befolkning. Ytringsfrihetens skjønnhet ligger i dens evne til å berike samtalene, ikke å forgifte dem. Akkurat som brenning av prideflagg blir sett på som et angrep på LGBTQ+-samfunnet, bør koranbrenning, spesielt i sammenheng med hatefulle ytringer, sees på som et direkte angrep på muslimske minoriteter. Dette bør derfor etterforskes under straffelovens paragraf 185.

Flere debattinnlegg og kronikker

Vår kjære nabo, Danmark, vurderer å innføre en lov mot offentlig brenning av religiøse skrifter, nettopp fordi det anerkjenner skaden det kan påføre en hel befolkning. Som justisminister Peter Hummelgaard så riktig uttalte: «Det er en grunnleggende hånlig og usympatisk handling.»

Jeg ønsker å rette en oppfordring til mine medmuslimer i Drammen: Vi bor i et av verdens beste land med demokrati, religionsfrihet og ytringsfrihet i kjernen. La oss bruke denne ytringsfriheten for å bygge bruer, ikke murer. Si fra, engasjer dere, men la oss gjøre det med verdighet og respekt.

Til alle i Drammen, jeg ber dere vurdere dette ikke bare som et angrep på en religion, men som et angrep på det mangfoldet og samholdet vi alle holder kjært. I dag er det Koranen, hvilken bok eller symbol blir det neste?

La oss alle ta en sterk posisjon mot hat og forstå at ytringsfrihetens grense er når en annens frihet blir truet. I et samfunn bygd på kjærlighet, forståelse og respekt, la oss si et klart nei til koranbrenning.

Nyheter fra Drammens Tidende: