Over 40 prosent av de ukrainske flyktningene som har kommet til Norge så langt er barn. Det betyr at vi i Drammen kommune snart kan få noen barn, en ny nabofamilie eller nye barn i skolen og barnehagen din.

Barn som kommer på flukt til Norge fra Ukraina er barn som har vært gjennom en ekstremt dramatisk og rask omveltning i livet, og for mange av dem vil dette utvilsomt være en stor påkjenning. Mange har måttet flykte raskt og noen har måttet etterlate andre familiemedlemmer i landet, som pappaer og besteforeldre. I tillegg kan noen ha vært vitne til kamphandlinger, bombing, dødsfall eller skader. Dette gjelder også foreldrene deres.

Det er fantastisk å se hvordan engasjerte frivillige, idrettslag og kommuner allerede har vist stor solidaritet med flyktningene som kommer. Dette så vi også under flyktningsituasjonen i 2015, og er Norge på sitt beste. La oss ta med de gode erfaringene fra sist vi mottok mange flyktninger, men la oss for all del ikke gjøre de samme feilene igjen.

For det første, må barnets beste være styrende allerede fra de ankommer mottakene. SV vil stille krav om tilstrekkelig antall ansatte med barnefaglig kompetanse, og at barnets beste blir tillagt vekt ved eventuelle nedleggelser av mottak. Mangel på tilstrekkelig kvalifiserte ansatte på mottakene var en stor utfordring under flyktningsituasjonen i 2015. Vi hørte også historier om barn som måtte bytte mottak opp mot syv ganger på ett år, fordi mottakene ble lagt ned. Når barn flyttes, blir de skilt fra sine nye venner, og får avbrutt barnehage eller skolegang. Dette kan være re-traumatiserende for mange barn.

For det andre, bør det tilrettelegges for tidlig kartlegging av barnas og familienes behov og utvikles en plan for psykososial støtte som begynner allerede ved ankomst på akuttmottakene og fortsetter i kommunene etter bosetting. Det er særlig viktig at det utvikles et tilbud også til barna og familiene som bor privat, og ikke innkvarteres på mottak. Dette vil også kreve sitt av kommunen. Regjeringa må derfor stille opp med midler til kommunene, som allerede har et stort press på tjenestetilbudet.

Sist, men ikke minst må kommunen involvere og støtte den lokale frivilligheten. Den enkleste og beste måten å sørge for inkludering av både barn og voksne, er å la de delta i fritids- og kulturaktiviteter, få nettverk og gode opplevelser.

La oss sammen bidra til at flyktningene kan inkluderes fra dag én, uavhengig av hvor lenge de skal bli her.

LES OGSÅ: