Gå til sidens hovedinnhold

La ungdommen bestemme over egen fremtid

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesrådsleder Brenna og fylkesråd Jacobsen i Viken tar i et innlegg i Drammens Tidende avstand fra regjeringens forslag til fritt skolevalg. velge fritt .

Det er både naturlig og litt rart på samme tid. Naturlig fordi det kommer fra en regjering de er i opposisjon til. Litt rart fordi regjeringens forslag minner mye om det systemet Akershus hadde før og som ble videreført i Viken i fjor. Et inntakssystem som Brenna og Arbeiderpartiet i Akershus var positive til. De to forsøker også å skape et inntrykk av at det er ytterst få elever som kan velge fritt. Det må de vite er feil.

I et svar som fylkesråden nylig ga på spørsmål om søknad til studiespesialisering i Asker og Bærum i tidligere Akershus, ble det beskrevet en virkelighet som ligger langt fra det inntrykk som forsøkes skapt i innlegget. Da var svaret at rundt 90 prosent av elevene på Vg1 fikk sitt primærønske oppfylt, mens det på alle trinn var om lag 95 prosent.

Når regjeringen velger et system, som Brenna og Jakobsen kjenner godt til, er det sterkt når det påstås at det kun er «helt fritt valg for de få med de beste karakterene». De faktiske forhold i Asker og Bærum i tidligere skoleår viser det motsatte.

Det er to hovedsyn som står mot hverandre når inntaksregler diskuteres. Vi som mener at elevene i stor grad skal få bestemme selv, og de som ønsker å bestemme for elevene. Tre år etter videregående, når ungdommen er om lag 19 år, kan man søke seg inn på skoler og universiteter i hele verden. Det settes karakterkrav, store eller små, etter hva en velger.

Det er ikke ukjent at Arbeiderpartiet har problemer når temaene er individets frie valg, valgfrihet, frihet og det å kunne bestemme selv. Jeg har til nå ikke møtt på en eneste elev eller forelder som har startet et bredt engasjement for at nærhet til et tilbud, skal telle mer enn friheten til å kunne velge. Jeg har derimot møtt mange elever og foreldre som støtter opp om fritt skolevalg. Det er vel også rimelig demokratisk at du selv får ta avgjørelser for egen fremtid – ikke at fylkespolitikerne gjør det. Det selv om avgjørelsen dreier seg om hvilken videregående skole du kan gå på.

Vi har nå om lag 45.000 elever i Viken. Elever som legger konkrete planer for egen fremtid – om hva de ønsker å bli – og ikke minst veien frem dit. Det som også er spesielt, i debatten om inntaksregler, er at de partiene som er imot fritt skolevalg, ofte er for at 16-åringer skal ha stemmerett. De unge skal kunne stemme hvilken vei samfunnet skal ta, men ikke sin egen vei i det samme samfunnet.

LES OGSÅ:

Les også

Regjeringen innfører nasjonale regler for fritt skolevalg

Les også

Flere skoler er stappfulle – slik vil kommunen løse floken

Les også

Skoledrømmen ble knust for Emil (15) – så kom kontrabeskjeden

Kommentarer til denne saken