Når jeg leser artiklene om vold og trakassering av lærere i skolen, er det to spørsmål som melder seg. Hvor er arbeidsgiver? Hvor er arbeidsgiveransvaret?

Lærerne har krav på et trygt arbeidsmiljø, hvor de ikke blir utsatt for vold, trusler eller trakassering. Arbeidsmiljøloven gjelder også for lærere. Arbeidsgiver har plikt til å levere på dette. Dette bør være en sak for fagbevegelsen. De bør kunne kreve at tiltak som sikrer lærerne det trygge arbeidsmiljøet de etter loven har krav på, blir innført.

Jeg leser også om rektorer som prøver å dysse ned slike saker for ikke å skade skolens omdømme. Dette synes jeg ikke at lærerne skal finne seg i. Disse sakene bør automatisk bli anmeldt, hver gang.

Jeg vil gi honnør til de lærerne som har sluttet. Det var det eneste fornuftige de kunne gjøre, så lenge arbeidsgiver ikke oppfyller sitt arbeidsgiveransvar. Jeg vil også råde studenter som skal bli lærere til å spørre skolene hva de gjør for at de skal få en trygg arbeidsplass. Husk at dette har dere krav på. Dere har loven i ryggen.

Arbeidsgiver vil sikkert argumentere med at elevene har rett til å gå på skolen, uansett. Det er riktig, men det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at lærerne har en trygg arbeidsplass samtidig som elevene går der. Dette er ikke lærernes ansvar.

Flere debattinnlegg og kronikker

Det vil sikkert også bli vist til lovverket, og at skolene ikke har sanksjonsmuligheter overfor utagerende elever. Det er allikevel arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidsmiljøloven etterleves, at det skaffes sanksjonsmuligheter og andre nødvendige tiltak. Heller ikke dette er lærernes ansvar.

At dette har blitt et samfunnsproblem, gir heller ikke arbeidsgiver rett til å løpe fra sitt arbeidsgiveransvar. Arbeidsmiljøloven gjelder uansett.

Nyheter i Drammens Tidende