Gå til sidens hovedinnhold

Lærere er ledere og rollemodeller som skal gi elever som sliter et klapp på skuldra

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Første uka i november samles Norges største lærer- og lederorganisasjon, Utdanningsforbundet, til landsmøte på Lillestrøm. I den anledningen vil jeg hylle lærerne for den jobben de gjør hver dag.

Som rektor er jeg opptatt av å styrke «laget» rundt elevene. Jeg omskriver ofte et gammelt afrikansk ordtak på følgende måte: «Det skal en hel landsby til for å utdanne gode samfunnsborgere og arbeidstakere.» Dette er skolens oppdrag, men et godt samspill mellom skole, hjem og lokalsamfunn styrker elevenes muligheter for å bli den beste versjonen av seg selv.

Danning er et sentralt mål for utdanningen. Danning skjer i en prosess som veksler mellom individuell og kollektiv læring og refleksjon med tanke på at de både skal formes som unike individer, men som også evner å ta ansvar for fellesskapet. Skolen skal danne og utdanne og forberede eleven til meningsfull deltakelse i samfunn og yrkesliv. Dette er skolens doble oppdrag.

Rektor-stafetten - Guldvik

Drammens Tidende ønsker flere fagfolk med i samfunnsdebatten.

Derfor har vi startet med å utfordre regionens rektorer, som fremover vil bidra i debattspaltene i det vi har kalt rektor-spalten.

Denne uken skriver rektor for Lier videregående skole,Anne Johanne Guldvik.

Guldvik sender stafettpinnen videre til rektor ved St. Hallvard Videregående skole, Kaia Erlandsen.

Lærernes utfordrende oppgave er å løse dette doble oppdraget i møte med elevene. På den ene siden skal lærere være gode rollemodeller og tydelige ledere som stiller krav. Men samtidig møter lærerne barn og unge som ikke opplever å ha en trygg oppvekst. Lærere møter elever som sliter med mangel på omsorg og forståelse og som mangler den nødvendige tryggheten de trenger i skolehverdagen.

Les også

Gharahkhani mener regjeringen svikter: – Når alt kommer til alt, så fortsetter koranskolene på samme måte i 20 år til

Våre lærere følger prinsippene «tidlig, tydelig og tett på». Det betyr at de reagerer når noe i «landsbyen rundt eleven» ikke ser ut til å være helt på plass. Kommer ikke eleven til skolen, følger lærerne opp, undersøker og stiller spørsmål. Lærerens rolle blir ikke så sjelden å trøste og støtte. Kontaktlærere har dialog med foresatte, ukentlig. Deltakelse og samarbeid er viktig i danningsoppdraget til skolen. Lærere er «limet» mellom skolen og hjemmet.

Lærerprofesjonens grunnleggende verdier er sammenfallende med demokratiets; menneskeverd, menneskerettigheter, profesjonell integritet, respekt og likeverd. Verdiene er grunnlaget for utviklingen av profesjonell og høy faglig bevissthet i skolen. Den enkeltes egenart og personlige integritet fordrer respekt. Alle elever skal ha mulighet til medvirkning og frihet til å treffe egne valg innenfor fellesskapets rammer. Noen barn og unge utfordrer disse rammene. Det er ikke alltid like lett for elevene å forstå at å ta egne, individuelle valg også kan begrense andres valg. Demokrati og medvirkning krever at vi er til stede og deltar aktivt. Elevenes refleksjonsnivå rundt egne valg inngår både i danning og utdanning. Lærere hjelper elevene til å forstå seg selv og se de andre og seg selv innenfor fellesskapets rammer. Prinsippene for arbeidet med læring, utvikling og danning hjelper lærerne til å løse skolens doble oppdrag. Lærerlaget rundt elevene drøfter planer og strategier for at hver eneste elev skal nå lengst mulig.

Les også

Drama på St. Hallvard: Sint lærer slo elev i bakhodet: – Trodde faktisk ikke det jeg så

Samfunnet endres og lærere utfordres kontinuerlig til endring og faglig ajourhold. Å skape motivasjon og entusiasme for endring er en lederjobb, men faren for å ikke lykkes er stor om du som leder ikke får «laget» ditt med deg. Vi står midt i viktige endringer i skolen. Nye lærerplaner, både i fag og en ny, overordnet læreplan, er på full fart inn i skolen. Og samtidig med fagfornyelsen kommer store strukturendringer, særlig i yrkesfagene. Jeg gleder meg over læreres motivasjon og engasjement for å møte disse endringene. I profesjonsfellesskapet møtes lærere, ledere og andre medarbeidere i skolen til deling og konstruktive samtaler, men også til kritisk refleksjon for å finne de beste løsningene. Å bygge en kultur for tillit, deling, samarbeid og samskaping forløser ny kreativitet og entusiasme. Lærere i dag tar dette ansvaret. De er kunnskapsrike og dedikerte til fagene sine og ansvarlige og tilstedeværende voksne i elevenes læringsmiljø.

Denne høsten står ny, overordnet del av læreplanen kontinuerlig på dagsorden. Tverrfaglige tema som «bærekraft», «folkehelse og livsmestring» og «demokrati og medvirkning» utfordrer lærere til å tenke nytt og på tvers av fag. Lærerne ser at tverrfaglighet gir dybdelæring. Internasjonalisering og samarbeid skole – arbeids- og næringsliv, gjør skolen mer åpen mot omverdenen enn for noen år siden. Flere lærere hospiterer hos samarbeidspartnere i arbeids- og næringsliv. Internasjonalisering gir erfaring, ny innsikt og inspirasjon. Lærerne henter inspirasjon og erfaring fra arenaer utenfor skolen. Dette har ført til at flere lærere nå tar i bruk innovative, kreative, utforskende og problemløsende metoder i undervisningen. I sin tilnærming til nye læreplaner opplever jeg lærerne som utforskende, kreative, uredde og entusiastiske.

Lærerhverdagen kommer med mange dilemmaer. Lærerne er opptatt av å skape gode relasjoner til elevene samtidig som de setter faglig læring i sentrum for sitt oppdrag. De er ledere og er rollemodeller samtidig som de gir elever som strever et klapp på skuldra når det trengs. Lærerne ser at tett oppfølging av elevene gir resultater. Flere elever får læreplass, fullfører og består. Lærerens dedikasjon til fag og yrke og skolens doble oppdrag, er sterkt. Jeg er imponert over hvordan lærerne håndterer dilemmaene i skolen og finner løsninger tilpasset individuelle hensyn og kollektiv læring. Lærerne er virkelig «limet» i laget rundt elevene.

Les også

Den tynne, likbleke jenta løftet blikket og sa: «Alt under 5 er fiasko...»

Les også

Yrkesfagselever bør bli garantert læreplass

Les også

Er vi i ferd med å miste gutta?

Les også

Ungdom er spennende folk. Vi må gi dem den beste skolen vi kan. Vi må slutte å la karakterene styre

Les også

Rydd vei for ungdommen! Rydd vei for generasjon «ulydig»!

Kommentarer til denne saken