Gå til sidens hovedinnhold

Lærere og elever settes i farlige situasjoner, der gammelt eller dårlig utstyr kan svikte

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en undersøkelse foretatt av Utdanningsforbundet om utstyrssituasjonen på yrkesfag i de videregående skolene i Norge, kan vi lese om bekymring for situasjonen rundt innføring av nye læreplaner på yrkesfag og dertil mangel på utstyr.

Saken er også omtalt i siste nummer av Utdanning, der lærere roper varsku og frykter at yrkesutdanningen skal bli et museum.

Slik kan vi ikke ha det i Viken fylke. Her må skoleeier komme på banen. Har skolene i Viken utstyret de trenger for å gjøre deres elever klar for yrkeslivet? Utdanningsforbundet Viken mener at en undersøkelse bør gjennomføres i fylket, og rektorene må få rammer som gjør at de kan tilby elevene den undervisningen de har krav på. Utdanningsforbundet Viken bistår fylkeskommunen mer enn gjerne i dette arbeidet.

Rapporten viser at det er store variasjoner mellom de ulike utdanningsprogrammene, og særlig elektrofag og andre tekniske retninger topper denne uheldige statistikken. Gjør dette at elevene henger etter allerede før de kommer ut i lære?

23. september skriver fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap) at fylket vil samarbeide tettere med arbeidslivet for å sikre elever lærlingplass. Det er Utdanningsforbundet Viken svært fornøyd med, men da må elevene først ha fått en grundig opplæring på skolene, noe som krever oppdatert og riktig utstyr.

Hele 42 prosent av lærerne melder at de mangler nødvendige utstyr for å oppfylle kompetansekravene i læreplanen, og mer enn halvparten melder om at det ikke er gjennomført systematisk vedlikehold og kontroll av utstyret som elevene bruker. Dette setter lærere og elever i direkte farlige situasjoner, der gammelt eller dårlig utstyr kan svikte.

Rapporten viser flere eksempler på skader som har skjedd, alt fra hydraulikkslanger som ryker til klemskader i dreiebenker. Dette er skader som kanskje kunne vært unngått ved mer moderne utstyr. Har vi råd og samvittighet til å utsette ungdom og ansatte for dette? Og blir ungdommen klar for arbeidslivet på denne måten?

Samme rapport fra Utdanningsforbundet viser en nedadgående trend i antall yrkesfaglærere som får innvilget søknad om etter- og videreutdanning, selv om søkertallene har gått opp. Både UDIR og skoleeier har avslått flere søknader for 2021 enn året før. Dette er dårlige signaler å sende til alle yrkesfaglærerne som gjerne vil ha faglig utvikling til det beste for elevene, og egen faglig utvikling.

Vi håper både Utdanningsdirektoratet og Viken fylkeskommune anerkjenner ønsket om faglig påfyll fra yrkesfaglærere, og endrer praksis.

Og hvordan er utstyrssituasjonen på realfagsrommene rundt om i Viken? Har skolene riktig utstyr for å lære elevene om bioteknologi, redoksreaksjoner og utføre eksperimenter i fysikk? Dette er viktige spørsmål å ta med seg når ny finansieringsmodell for videregående skole skal utarbeides. Men behovene er mer akutt enn det. Skolene trenger utstyr snarest.

Utdanningsforbundet Viken kommer til å jobbe for at utstyrssituasjonen i Viken fylkeskommune blir godt kartlagt, og at det settes av midler til å rette på mangler ute på skolene. Hvor regningen skal sendes er litt mindre klart, men at regjeringen ved kunnskapsminister Guri Melby (V) skyver dette ned på fylkene, er ikke uventet.

Da må i så fall fylkespolitikerne ta ansvar. Utdanningsforbundet Viken kommer til å stå side om side med rektorene og lærerne på yrkesfag i denne saken. Både elever og ansatte fortjener tilstrekkelig og moderne utstyr for å få et best mulig arbeidsmiljø og yrkesfagopplæring. Det er god investering for fremtidens skole i fylket vårt.

Les også

Roy-Henning (30) sitt vendepunkt i livet

Les også

Mor til proff-gamer: – Det er lett å tenke at det er tull og tøys, men så er det kanskje egentlig fremtiden

Les også

Her går «Drammens modigste ungdommer» – nå kan hele tilbudet forsvinne

Kommentarer til denne saken