Drammens Tidende 28. april beskriver en dramatisk hendelse hvor en rektor ble utsatt for mursteinskasting mot bilrute og husvindu. Det fremkommer ikke om det er elever ved skolen som kan stå bak, selv om det kan være nærliggende å anta. Grunnlaget for antakelsen er en nylig publisert bekymringsmelding «Hovedvernombudets årsrapport for 2022» om drammensskolen somsynliggjør et utstrakt omfang av vold.

Kommunalsjef Thomas Larsen Sola opplyser at rektor selv anmelder saken og er forsiktig med å koble anmeldelsen til skolen. Han uttrykker at han på generelt grunnlag ikke er kjent med tidligere angrep mot ansatte i drammensskolen.

Les også

Bråket i skolene: – Posisjonen sitter med hendene i fanget

Det kan godt tenkes at Drammen kommune og skoleetaten har en strategi som iverksettes når en av deres ansatte utsettes for vold, krenkelser og trakassering når dette kan kobles til utøvelsen av yrket. Uttalelsen fra kommunalsjefen kan forstås slik at kommunen har et godt system for å ivareta rektoren. Til tross at dette ikke kommer til uttrykk i artikkelen.

Jeg har i flere år forsket på vold mot lærere, og finner altfor ofte at arbeidsgiver unnlater å støtte ansatte som utsettes for overgrep fra elever. Jeg har foretatt flere intervju med lærere i Drammen, med Viken fylke som arbeidsgiver.

Les også

En lærer bosatt i Drammen fortalte i et intervju om en elev som kom hjem til ham om kvelden og ripet opp hele siden på bilen, i tillegg til å knuse bilruta. Dette skjedde for noen få år siden. Det kjedelige med denne episoden er at rektoren hans uttrykte at «det er i orden for oss om du vil anmelde» i stedet for at han som arbeidsgiver skal stå bak og anmelde hendelsen.

Læreren fikk ikke informasjon om hvordan arbeidsgiver ville assistere ham. Etter det dramatiske angrepet fikk læreren verken bistand til å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten, tilbud om psykologtimer, eller en debrifing.

Hendelsen for noen år siden hadde stor innvirkning på lærerens arbeidsglede. Mangel på støtte i arbeidsmiljøet var merkbart. Da jeg i intervjuet med læreren spurte om han hadde hørt noe fra verneombud etter hendelsen, fikk jeg negativt svar. Vedkommende elev som ble arrestert for å ha angrepet bilen hadde tidligere kastet en hammer etterlæreren i klasserommet. Heldigvis bommet han.

Les også

Drammens Tidende hadde en grundig artikkelserie om vold mor lærere i april – mai 2021. Sola uttalte da til journalist Auklend i DT at «ansatte skal oppleve det trygt å komme på jobb». Dette må nå utvides til å gjelde at ansatte og ledere skal oppleve det trygt å oppholde seg på og utenfor arbeidsplassen, også etter arbeidstid.

Videre må det gis klare signaler på at arbeidsgiver står bak dem, uansett hvor volden skjer, når den mest sannsynlig kan knyttes til yrkesutøvelsen. Vold avler, ifølge dansk forsker Balvig, en opplevelse av ensomhet og generell utrygghet. Viktig nå er gode opplegg for å unngå voldsepisoder, og gode tiltaksplaner for å trygge ansatte i skolen når trussel-, krenkelse- og voldsepisode har forekommet i og utenfor arbeidstiden.

Nyheter fra Drammens Tidende