Lærerens egentlige fag: Elevene skal føle seg likt, sett og hørt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Skal du jobbe i skolen må du like elever. Du må være en god relasjonsbygger og berede grunnen for ditt detektivarbeid med fokus på elevenes læring.

«Dette er lærerens egentlige fag: Å like elever. Å være glad i dem. Han skal være glad i pene barn og stygge barn, i flinke barn og dumme barn, i dovne barn og flittige barn, i snille barn og i slemme barn. Og er han ikke glad i barn, da må han lære det. For selvfølgelig kan det læres, det som alt annet. Hans gjerning er å omgås hele, levende barn, og ikke bare hoder. Derfor krever lærerkallet av ham at han også selv skal møte fram som helt og levende menneske, ikke bare som et noe større hode. Så enkelt, og så vanskelig, er det å være lærer», skrev Jens Bjørneboe.

Rektor-spalten Erlandsen

Drammens Tidende ønsker flere fagfolk med i samfunnsdebatten.

Derfor har vi startet med å utfordre regionens rektorer, som fremover vil bidra i debattspaltene i det vi har kalt rektor-spalten.

Denne uken skriver rektor for St. Hallvard vgs i Lier,Kaia Erlandsen.

Erlandsen sender stafettpinnen videre til rektor ved Jan Helge Russnes, Eiker videregående skole.

Og sånn er det – å være lærer eller rektor. Du må like elever. Det er såre enkelt de fleste dager i året og har du en dårlig dag må profesjonsverktøyet slipes. Elevene skal føle seg likt, og sett, og hørt. Føle, et vanskelig ord? Kanskje. Elever kan beskrive seg mobbet av å få en toer på et skolearbeid. Vi ønsker ikke at noen elever skal føle seg mobbet av noen eller noe. Vi omgås mange elever hver eneste dag og har fokus på relasjonsbygging og gode psykologiske kontrakter der begge parter er ansvarlige for hverandres ve og vel, men der vi ansatte, vi voksne i skolen skal berede grunnen og reise bygget.

Når elevene begynner ved vår skole har de ti års erfaring i elevrollen. Og det som er aller viktigst for dem når de kommer til en ny skole er å bli sosialt akseptert, få venner. Det nest viktigste er god relasjon til læreren, til minst én lærer.

Alle pedagoger vet at trygghet og trivsel er en forutsetning for læring. Alle pedagoger vet at det å mestre motiverer for mer læring. Alle pedagoger vet at dommerklubba er skremmende, mens trenerveiledning og oppmuntrende tilrop får nysgjerrigheten til å blomstre og de gode spørsmålene til å poppe fram. Sammen med elevene må vi være læringsdetektiver og finne ut når læring skjer, og hvordan, og hvorfor. Det er det vi skal dyrke i skolen. Godt læringsarbeid.

Vi er på full fart inn i fagfornyelsen og vi ser muligheten i ny overordnet del av læreplanen som både presiserer formålet med opplæringen, men også gir tid og rom for dybdelæring og refleksjon. «Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, dugleik og holdninger for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskartrong.» Et oppdrag som gir gåsehud!

Videre står kompetansebegrepet sentralt i overordnet del: «Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning».

«Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring, forstår sine egne læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis». Vi har erfart at ny teknologi medfører at utvikling skjer i rekordfart. Det er ikke lett å spå om morgendagens samfunn og våre elever må ha god kunnskap om egen læring heller enn navnet på Belgias byer. De må være i konstant læringsmodus og tilegne seg ny kunnskap i takt med utviklingen.

Å tilpasse opplæringen til den enkelte elev, i samarbeid med den enkelte elev ha fokus på styrkene, mestringen, det som motiverer til innsats og fører til ny læring, der skal innsatsen ligge i vårt arbeid. Noen ganger må vi lete med lys og lykte for å finne lunta og tenne gnisten.

Å være lærer er et av de viktigste yrkene i verden, dog må det innrømmes at det ikke alltid er den letteste jobben. Men å like elever, det er lett det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags