Lærerstudentene Charlotte (25) og Christoffer (21) mener det er viktig å ikke bare fokusere på det negative

Da lærerstudentene Charlotte Jensrud Skaar (25) og Christoffer Baardseth Holt (21) skulle ut i praksis opplevde de en ulik håndtering av anmerkninger, og hvordan det påvirket skolemiljøet.