Læring skjer gjennom samarbeid, ikke ved at hver enkelt elev sitter og jobber alene

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.På skolen der jeg har vært rektor de siste tolv årene løser vi små og store utfordringer sammen med elever, foresatte og alle de voksne som jobber på skolen.

Det meste i vårt samfunn handler om å gjøre ting sammen for å lykkes. Jeg tenker mye alene, men det er først sammen med venner og kolleger at de gode refleksjonene kommer og utvikling og læring skjer.

Jeg trives på jobben som rektor fordi det er så mange dyktige folk rundt meg. Når jeg lytter til dem som har ulike meninger, betraktninger og tolkninger setter de meg i stand til å ta kloke avgjørelser på vegne av hele skolen.

Sammen om læring er Hegg skoles visjon!

Rektor-spalten - Unn Wahl Karlsen

Drammens Tidende ønsker flere fagfolk med i samfunnsdebatten. Derfor utfordrer vi regionens rektorer, som fremover vil bidra i debattspaltene i det vi har kalt rektor-spalten.

Denne uken skriver rektor for Hegg skole i Lier, Unn Wahl Karlsen.

Samarbeid, kreativitet og problemløsning er egenskaper vi trenger for å løse fremtidens utfordringer. Jeg mener at skolen blir bedre for hvert år som går. Forskning og nye læreplaner setter retning, men aller viktigst er lærernes enorme pågangsmot og innsats for hele tiden å bli bedre læringsledere. Slik sørger vi for at elevene lærer det som er viktigst for fremtida.

Vi pugger ikke lenger salmevers, byer i Belgia eller hovedsteder i Europa. Vi lærer ungene å tilegne seg kunnskap og lære seg og omgås andre mennesker. Alle vi som jobber i skolen er sammen med foresatte med på å sørge for at barna har en god barndom, samt forberede barn og unge på et voksenliv der de skal delta og bidra i samfunnet vårt.

Ingen mennesker er like, ingen barn er like. Alle er individer, men ingen kommer videre uten de som er rundt seg, uten flokken og fellesskapet. På Hegg skole er det 450 barn, 450 ulike og unike barn. Alle er del av et fellesskap ved å delta i en klasse, på et trinn, på skolen, i en familie eller i et lag eller forening.

På Hegg er vi opptatt av at elevene skal lære å samarbeide, for det må læres. I klasserommene våre er elevene aktive i læringsprosessen. Elever prater sammen om det de skal lære, om hva de kan om temaet fra før, de får problemer de skal løse sammen, de jobber praktisk og er fysisk aktive sammen i læringen. Læring skjer gjennom samarbeid, ikke bare ved at hver enkelt elev sitter stille ved pulten sin og jobber alene.

For å kunne jobbe sammen må barna lære seg å lytte til hverandre. Lære å lytte ikke bare for å hevde sin egen mening og høre sin egen stemme, men lytte for å lære noe av noen andre. Samarbeid handler også om å tørre å være uenige og tørre å argumentere for sitt syn. Det at man lytter til andre kan føre til at man skifter mening.

Foresatte skal være opptatt av sitt barn, men det er viktig å erkjenne at barnet er en del av et fellesskap. Foreldrene er med på å skape fellesskapet ved å vise barna og andre foresatte raushet, respekt, toleranse og å omfavne ulikhet og mangfold. Alle voksne rundt barna er med på og har ansvar for å skape et godt læringsmiljø.

Vår personlighet formes og utvikler seg sammen med andre. Vi blir et speilbilde av våre omgivelser.

Georg Bernard Shaw sa: «Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt et eple. Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken