Enda en lastebil har brent i Oslofjord-tunnelen. Problemet er at tunnelen er for bratt. Nedover går bremsene varme, oppover går motoren varm. Man fjerner ikke et problem ved å lage to av samme slag. Løsningen er enkel: Bygg bru!

Dette gir også en miljøgevinst. Det trengs mindre diesel (eller bensin eller strøm) for å kjøre pent og rolig rett fram 6–7 kilometer, i stedet for å skulle gi full gass opp en bratt bakke med 240 høydemeter stigning. Miljøfordelen forsterkes ved at også syklister kan bruke en bru.

Regjeringen sier det koster mindre å bygge tunnel, men utgiftene til stengninger og reparasjoner må tas med.

LES OGSÅ:

Knut kjørte bak den brennende semitraileren: – Aldri sett maken

Tunnelen var stengt over 700 ganger fra 2013–17. Transportøkonomisk institutt har regnet ut at 300 stengninger koster samfunnet 20 millioner kroner. Statens vegvesen har kalkulert at bru gir en netto positiv samfunnsøkonomisk gevinst på 14 milliarder kroner i løpet av 40 år. Tilsvarende tall for tunnel er minus fire milliarder.

Regjeringen sier det trengs 10 år for å bygge bru. Organisasjonen Bedre Veier har funnet ut at det går på sju. Dette bør være målet. Sett inn nok folk til å greie det.