Drammens Tidende mener: Nytt fylkeshus bør ligge i Drammen

Buskerud Fylkeshus
Drammen

Buskerud Fylkeshus Drammen Foto:

Av
DEL

MeningerDet var trangt mellom stolradene da de 87 folkevalgte i Viken tok plass i fylkeshuset i Drammen denne uken for å vedta neste års budsjett og årsplan fram mot 2023.

Men fylkestingssalen i Drammen skal visstnok være den romsligste av de tre alternativene i det nye storfylket, og med de beste tekniske fasilitetene. Det er riktig nok bestemt at fylkestingsmøtene de neste årene skal gå på rundgang mellom de tre tidligere fylkene, men arealene viser seg å være så små at man trolig må ta inn på konferansehotell for å få gode nok fasiliteter og plass. Og da flyr pengene fort.

Derfor er det nærliggende å lansere Drammen som hovedsete for fylkestinget i Viken. I første omgang i dagens fylkeshus. I neste omgang, dersom Viken overlever stortingsvalget om to år, å bygge nytt – aller helst i området rundt Drammen stasjon. Det faktum at Vikens skjebne ikke er avklart er faktisk Drammens mulighet.

Dagens rødgrønne flertall har programfestet å skrinlegge planene om å bygge nytt fylkeshus i Sandvika. Det er riktig nok kjøpt en tomt i Sandvika sentrum og reguleringen av tomten går sin gang, men prosjektet er i realiteten lagt dødt fram til valget 2021.

Drammen har dermed to år på seg til å jobbe for at fylkeshuset i Viken skal ligge nettopp i Drammen, noe det er mange gode argumenter for.

For det første ligger Drammen sentralt som knutepunkt for bil, buss og tog. Folk flest har sjelden behov for å oppsøke fylkeshuset, men det er arbeidsplass for mange administrativt ansatte og er altså der de politiske møtene foregår. Fylkesadministrasjonen er en tung og viktig kunnskapsarbeidsplass, som det rett og slett vil være et tap for Drammen å miste.

Drammen er også den største ordentlige bykommunen i Viken og er rent geografisk mer å regne som et midtpunkt enn andre steder i det nye fylket. Byen ligger eksempelvis 200 kilometer fra Hemsedal og rundt 140 kilometer fra Halden.

For det andre vil det være desentraliserende å legge et nytt fylkeshus til Drammen, noe som er et mål for det rødgrønne Viken-flertallet. Drammensregionen risikerer nemlig å bli en isolert utkant i det nye fylket dersom Asker og Bærums-regionen knytter seg tettere opp mot Oslo og de andre vekstkommunene rundt hovedstaden. Å legge fylkeshuset til Drammen vil motvirke denne sentraliseringen og ta unna for presset som nå er rundt Sandvika og Gardermoregionen. For Hallingdal og Numedal, som nok vil bli den største utkanten i Viken, vil det være en fordel å opprettholde Drammen som fylkessenter.

For det tredje trenger Drammen arbeidsplassene som en stor offentlig aktør kan bidra med. Drammen har aldri vært bortskjemt med å bli tildelt statlige eller andre offentlige etater. Snarere tvert imot. Tapet av politiets operasjonssentral til Tønsberg er bare ett eksempel. Drammen har også kjempet for å få politihøyskolen hit og bli hovedsetet for Universitetet i Sørøst-Norge, men tapt. Så når Lillestrøm har meldt seg på i lokaliseringskampen om NRK, så har ikke engang Drammen meldt seg på – selv om det ville vært like logisk å legge rikskringkastingen ved Drammenselva som ved Nitelva.

Ifølge en NIBR-rapport som de folkevalgte i Viken skal bruke som kunnskapsgrunnlag for sine beslutninger, ligger drammensregionen på flere viktige områder et stykke bak regioner som Romerike, Follo og Asker og Bærum. Det gjelder for eksempel arbeidsledighet, utdanningsnivå, kunnskapsarbeidsplasser og vekst. I kampen om Østlandet, som næringslivet i drammensregionen er opptatt av, må det nok mer enn et fylkeshus til for å få fart på utviklingen. Men det kan være et viktig symbol, slik flyttingen av Husbanken til Drammen var det i 2005, og det kan gi viktige ringvirkninger, både for små og store næringsaktører.

Derfor bør politikere og næringslivet i drammensregionen nå kjenne sin besøkelsestid og begynne å kjempe for de godbitene som fins. Vi vinner i alle fall ikke kampen om Østlandet hvis vi ikke melder oss på i konkurransen.

Les også:


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags