Selv om rektor avviser at læreren har fått munnkurv, føles det nok annerledes for læreren

Beklagelser og irettesettelser. Det er slike ting som gjør at offentlig ansatte vegrer seg for å delta i samfunnsdebatten.