Onsdag kunne du lese i DT at arkitekt og trønder Ole Wiig ber oss våkne. Han er ikke alene om å snakke om at byutviklingseventyret i Drammen er blitt en sovepute. Vi kjenner jo alle eventyret. Om elva som ble ren. Om trafikken som ble lagt utenom sentrum. Om hvordan vi samlet oss for teatret vi mistet.

Drammen vant alles hjerter, og ikke minst drammensernes egne. Hvordan klarte vi i Drammen å snu en negativ trend og bli det Ole Wiig kaller «norgesmestre i byutvikling?».

Det kunne skje fordi så mange positive krefter sto sammen for byen. Byens politikere. Næringslivet. Vi i Drammens Tidende var også med. Vi var kanskje uenige om veien. Men vi hadde samme mål. Det er ikke noe problem at det ikke skjer noe i Drammen nå. En utfordring nå er tvert imot at det skjer for mye. Det er vanskelig å henge med på alt sammen. Det er ikke så lett å få sove i Drammen.

Det skal bygges ny jernbanetrasé gjennom byen. Kanskje den største utgravingen i byens historie. I tillegg skal det skal bygges nye veier, gangstier og sykkelstier. Det skal bygges hoteller. Nytt sykehus. Stasjonsområdet skal utvikles. Vi skal slås sammen med Svelvik. Marienlyst skal bygges ut. Åssiden skal oppgraderes og fornyes. Trafikken er tilbake som en trussel mot byutviklingen. Og veldig mange av disse utviklingsprosjektene, for det er jo utvikling dette handler om, er preget av konflikt.

Vi har i moderne tid aldri hatt så mange aksjonsgrupper her i byen som nå. Vi har minst fire aksjonsgrupper mot bomring i Drammen. Skal vi dømme etter takten og tonen i en del debattinnlegg, er det bare et tidsspørsmål før Konnerud bryter ut og blir en egen republikk. Vi har to aksjonsgrupper på strømsøsiden som har havnet i konflikt med hverandre. Ingen av dem ønsker den største belastningen med ny jernbane og trafikk i sin bydel. På sykehuset har vi overlegenes aksjonsgruppe. Leger som kjemper for sine fagmiljøer og sitt sykehus. Vi har i lang tid hatt en aksjonsgruppe som vil redde Marienlyst fra gravemaskinene.

Dette engasjementet er gull verdt. Vi engasjerer oss for bydelene og for byen vår. Det er ekte kjærlighet.

Men. Det er et stort men her. Mens vi bruker energi på å være uenige om byinterne forhold, skjer det store endringer rundt oss – og over oss. Kommunereformen tegner nytt kart. En stor regionreform er på gang. Det er sterke krefter som trekker i retning Vestfold. Og i retning Asker og Bærum.

Kommunereformen ser ikke ut til å bli en vinner for Drammens tyngdekraft. Nedre Eiker vil heller gå konkurs enn å gå på «date» med Drammen. Når vi sier kommunereform og Lier i samme setning, kan vi nesten høre snøftet fra Søren Falch Zappfe, Lier Høyres grand old man, helt til Union Scene. Det er hyggelig og nyttig at kloke mennesker kommer utenfra og sier at Drammen må våkne. Sett innenfra, her hvor vi er, så er det noe annet Drammen trenger nå: At alle gode krefter står sammen igjen. Og at vi tar med oss naboene våre.

Vi er nok ganske våkne i Drammen. Men det er skrekkelig mye å henge med på. Nettopp derfor trenger vi en ny samling. Å være våken nå krever alt drammensdistriktet har av makt og midler. Vi trenger vennskap på tvers av kommunegrenser og vi trenger å stå sammen internt i egen by. Det nye sykehuset et godt eksempel på det. Det vedtatt å bygge et sykehus på Brakerøya. Fortsatt kan du høre politikere og andre meningsbærere snakke om Ytterkollen. Det trekkes fortsatt i taket og veggene på det nye sykehuset. I Helse Sør-Øst hales det og dras i innholdet i det nye sykehuset. Bærum vil gjerne ha et par-tre avdelinger fra Drammen. Og gjerne også pasientene i Røyken og Hurum.

Drammen sykehus trenger venner. Sånn som alle de 250 aktørene på eiendomsdagen. Lokale politikere. Næringslivsaktører. Eiendomsaktører som har økonomisk interesse i og er glade i Drammen. Vi trenger ikke flere oppslag i DT om at eiendomsforhandlingene på Brakerøya stanser fremdriften av nytt sykehus. Eller at flere viktige sykehusavdelinger skal til Bærum.

Du trenger ikke være verken bygningsingeniør eller bioingeniør for å kunne se det at der det fins vilje, der skjer det ting.

Hvorfor er dette sykehuset så viktig for fremtidens Drammen?

Sykehuset betyr arbeidsplasser. Helse. Infrastruktur. Næringsliv. Attraktivitet. Flere gode hoder.

Når alt det kommer på plass i en by, skjer veldig mye annet fint også. Nesten helt av seg selv.

Sykehuset er lakmustesten for Drammen nå.

Hvis sykehuset blir bygget, og det blir et hovedsykehus med alt som følger med, da er Drammen den regionhovedstaden som Drammen skal være. Vi sier ja takk til flere bruer. Og andre gode ideer utenfra. Men det vi i Drammen trenger nå er hardt arbeid. Og mange gode hoder som står på for vår posisjon på Østlandet. Fra Lerberg til Lierskogen.

Torsdag møtte 250 mennesker på Eiendomsdagen 2016 på Union Scene for å diskutere byen i et utviklingsperspektiv. Utkastet til denne lederen ble fremført som en innledning på konferansen.